Ocean Shipping Reform Act 2022 niedźwiedzią przysługą dla uczestników łańcucha transportowego. Rynek żeglugi kontenerowej

TRANSPORT

16 czerwca 2022 r. weszła w życie amerykańska ustawa o reformie żeglugi oceanicznej – Ocean Shipping Reform Act 2022. Zważywszy, że regulacja ta zawiera instrumenty prawne wpływające na treść warunków przewozu kontenerów drogą morską do portów amerykańskich, to mimo że jest to akt prawny obowiązujący na terytorium Stanów Zjednoczonych, może on dotyczyć również europejskich spedytorów i gestorów ładunków frachtujących na linii atlantyckiej.

Mimo że jednym z założeń tego rozwiązania prawnego była ochrona interesu strony ładunkowej poprzez ograniczenie dopuszczalnej wysokości opłat z tytułu demurrage i detention naliczanych przez armatorów kontenerowych („D&D”) oraz eliminowanie innych stosowanych przez nich potencjalnych praktyk nieuczciwej konkurencji, to pierwsze półrocze obowiązywania tej ustawy prowadzi jednak do wniosku, że dla wielu frachtujących przepisy te okazały się niedźwiedzią przysługą ze strony amerykańskiego prawodawcy, a jej mimowolnymi ofiarami stały się głównie podmioty działające w międzynarodowym łańcuchu transportowym w charakterze przewoźników umownych – Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC).

Cel i przedmiot regulacji

C...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy