Nowe cele DPDgroup na rzecz zrównoważonego rozwoju

AKTUALNOŚCI INWESTYCJE

Doręczenia przyjazne środowisku w wielu europejskich miastach do 2025 roku

Założenia w realizacji do 2025 roku:

  • 225 europejskich miast w 20 krajach objętych programem
  • niskoemisyjne doręczenia przesyłek do 80 milionów mieszkańców[1]
  • 7000 pojazdów z napędem alternatywnym (elektryczne, na gaz, rowery, rowery cargo, itp.)
  • redukcja emisji dwutlenku węgla generowanych przez flotę DPD o 89% oraz innych zanieczyszczeń o 80% w miastach objętych programem

Wzmacniamy zobowiązanie dotyczące zmniejszenia śladu węglowego. Do 2025 roku DPDgroup zainwestuje 200 milionów euro z celem poprawy jakości życia w 225 miastach Europy - mówi Boris Winkelmann, prezes zarządu i dyrektor generalny GeoPost / DPDgroup.

DPDgroup zobowiązała się doręczać przesyłki w 225 miastach Europy w sposób neutralny dla środowiska. Transport towarów w miastach generuje ponad 30% emisji CO2 i prawie 50% emisji cząstek stałych. Ruch kołowy uznaje się za jedną z głównych przyczyn złej jakości powietrza, co wg Europejskiej Agencji Środowiska[2] może prowadzić do skrócenia przewidywanej długości życia mieszkańców miast o populacji przekraczającej 100 tys. Stąd decyzja DPDgroup, by nowym planem w pierwszej kolejności objąć największe europejskie miasta. Nowa strategia oparta jest na nowym modelu doręczeń, który Grupa od kilku lat wdraża w miastach na terenie całego kontynentu.

DPDgroup stawia zatem „na ostatniej mili” na mikrooddziały i oddziały miejskie w centrach miast oraz na alternatywne sposoby doręczeń. Rozwiązania te sprawdzają się m.in. w Londynie, Hamburgu, Warszawie, Dublinie oraz Paryżu. Stolica Francji jest pierwszym miastem, w którym od końca 2019 należąca do grupy spółka Chronopost realizuje wszystkie doręczenia w sposób niskoemisyjny. Ogłoszony dziś program to deklaracja przyspieszenia tych działań na skalę europejską.

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec planety i jej mieszkańców. Naszą ambicją jest być najbardziej zaawansowaną w realizacji celów zrównoważonego rozwoju firmą kurierską w Europie. DPDgroup jest częścią problemu zmian klimatycznych i jednocześnie odgrywa ważną rolę w jego rozwiązaniu, stąd decyzja o podjęciu pragmatycznych działań w obszarze redukcji emisji w najbardziej zaludnionych miastach - wyjaśnia Boris Winkelmann.

Do 2025 roku DPDgroup zmniejszy/obniży ślad węglowy doręczeń w wybranych miastach, zmniejszając emisję CO2 o 89% i innych zanieczyszczeń o 80% w porównaniu z rokiem 2020.

DPDgroup rozszerzy flotę o 7000 pojazdów z napędem alternatywnym, zainstaluje 3600 stacji do ładowania i uruchomi 80 nowych oddziałów miejskich. W skład nowej floty z napędem alternatywnym wejdzie wiele rodzajów pojazdów w zależności od specyfiki centrum danego miasta, intensywności doręczeń na danym obszarze, a także ograniczeń regulacyjnych. Oprócz pojazdów elektrycznych różnej wielkości oraz pojazdów napędzanych gazem kurierzy będą doręczać przesyłki na rowerach, na rowerach cargo, przy pomocy specjalnych wózków oraz pieszo.

Uruchomienie 80 nowych mikrooddziałów oraz oddziałów miejskich umożliwi dalszą optymalizację procesów doręczeń i pozwoli firmie znaleźć się bliżej klientów i lepiej rozumieć ich potrzeby. Nowe placówki zostaną otwarte m.in. w Bazylei, Barcelonie, Berlinie, Budapeszcie, Monachium, Marsylii, Pradze oraz w Warszawie. Tym samym uzupełnią one sieć 130 działających już oddziałów miejskich w wielu miastach Europy, m.in w Dublinie, Londynie, Madrycie, Paryżu i Rotterdamie.

DPDgroup już w 2012 roku zobowiązała się do doręczania przesyłek w sposób przyjazny dla środowiska. Z czasem zobowiązanie to zostało poszerzone o inne założenia i przyjęło postać programu społecznej odpowiedzialności biznesu o nazwie DrivingChangeTM.

Długoterminowym celem grupy jest wprowadzenie pierwszego programu zmniejszania śladu węglowego poprzez nowe sposoby doręczeń w ponad dwustu wybranych miastach Europy do 2025 roku. Dzięki temu działaniu mamy nadzieję stać się partnerem pierwszego wyboru dla firm i samorządów, z którymi będziemy wspólnie realizować cele zrównoważonego rozwoju. Razem uczynimy naszą planetę lepszym miejscem do życia, ponieważ Ziemia to nasz #wspólnyadrespodsumowuje Boris Winkelmann.

[1] Doręczenia niskoemisyjne wykonywane przez DPDgroup obejmą 80 milionów mieszkańców miast

[2] Raport  z 2018 roku dotyczący jakości powietrza w Europie https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2018

(Źródło: DPDgroup)

Przypisy