Dołącz do czytelników
Brak wyników

ZARZĄDZANIE

4 czerwca 2021

NR 3 (Maj 2021)

Jak wygrać wojnę, a nie tylko bitwę? Wykorzystanie Sales & Operations Planning w ocenie wpływu krótkoterminowych zakłóceń w łańcuchu dostaw

0 298

Problemy z zapewnianiem bieżących dostaw z Azji do Europy, jak w przypadku marcowej blokady Kanału Sueskiego, przydarzać się będą jeszcze niejednokrotnie, a spectrum potencjalnych zagrożeń łańcucha dostaw może być znacznie szersze. Jak Planowanie Sprzedaży i Operacji (S&OP) może pomóc w ocenie wpływu krótkoterminowych zakłóceń w łańcuchu dostaw?

Przywołam jeszcze jedno krytyczne dla łańcucha dostaw zdarzenie z ostatnich tygodni. Na początku maja br. zamknięta została sieć rurociągów zaopatrujących USA w paliwa. Skutkiem był deficyt paliwa na stacjach benzynowych na wschodnim wybrzeżu USA, a na 7% stacji kompletny jego brak. Powodem – cyberatak.
Pozornie małe zakłócenia wywołują katastrofalne skutki – efekt motyla. Są one wynikiem m.in. pogłębiającej się od dekad globalizacji, którą napędzają poszukiwania przez firmy coraz to bardziej konkurencyjnych dostawców i nowych rynków zbytu. Jak szybko przełożyć informację o zakłóceniu w ciągłości dostaw na operacyjną działalność firmy, by móc ocenić wpływ na wynik sprzedaży, na wynik finansowy? Który z procesów w firmie jest tym, który będzie idealnym narzędziem do połączenia wspólnym mianownikiem funkcji zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży? Rozważmy proces S&OP jako ten, który doprowadzi nas do celu i będzie narzędziem nie tylko do średnio- i długoterminowego planowania, ale też wsparciem w nagłych sytuacjach i będzie służył w szybkiej stabilizacji sytuacji i ocenie ryzyka.

POLECAMY

Strategiczne i taktyczne planowanie w przedsiębiorstwie

Najprościej sprowadzić różnicę między strategią a taktyką do horyzontu planowania. Taktyka potrzeba jest do określenia, co należy zrobić tu i teraz. Elementy taktyczne są błyskawiczne, natychmiastowe. Taktyczne podejście to także podejście doraźne. Najważniejsze, by pamiętać, że taktyką wygrywa się bitwy, ale nie wygrywa się wojen. Strategia natomiast odnosi się do planów długofalowych. Podejście strategiczne trzeba mieć, jeśli chce się planować rozwój firmy w dłuższym okresie.
Świetnie różnice pomiędzy strategią a planowaniem podkreśla i uwypukla aforyzm Ksawerego Tartakowera (polski szachista, 1887–1956): „Taktyka to wiedza, co zrobić, gdy można coś zrobić. Strategia to wiedza, co zrobić, gdy nie da się zrobić nic”.
Taktyczne, czyli operacyjne. Pomimo że S&OP najczęściej rozpatrywane jest jako narzędzie do średnio- i długoterminowego planowania sprzedaży i operacji, to może także być bardzo pomocne przy krótkoterminowych zaburzeniach/zakłóceniach po stronie zaopatrzenia lub sprzedaży.
W dobie cyfryzacji, smartfonów, IoT dostęp do informacji nie jest problemem – kluczowe jest natomiast, jak ją wykorzystać (odebrać – przetworzyć – przekazać). Często istotne jest też to, kto zrobi to pierwszy. 15 maja, wpisując do przeglądarki Google „evergreen container ship”, otrzymujemy 4 510 000 wyników. Oczywiście wynik ten po niespełna 2 miesiącach od wydarzenia tej skali aż tak nie dziwi, ale wszyscy zapewne pamiętamy, jak szybko i jak dużo informacji pojawiało się natychmiast, począwszy od środków masowego przekazu, poprzez media społecznościowe, a także, a może zwłaszcza, na portalu LinkedIn. Moim zdecydowanym faworytem w wyścigu do zapewnienia światu informacji jest autor strony istheshipstillstuck.com (z której nawet dziś możemy się dowiedzieć, że statek utknął na 6 dni, 3 godziny i 38 minut, 
a szacowany koszt wydarzenia to 59 mld dol.).
Informacja o zaburzeniu łańcucha dostaw ma wpływ na całą organizację i należy ją przekazać szybko, umożliwiając wszystkim podjęcie niezbędnych działań umożliwiających zabezpieczenie biznesu (zabezpieczenie to czasem nadprodukcja – np. zwiększenie zapasu w toku produkcji, a czasem np. redukcja zatrudnienia pracowników z...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy