Dołącz do czytelników
Brak wyników

PROJEKTY

2 marca 2020

NR 5 (Wrzesień 2019)

Integracja z aromatem kawy. Case study: implementacja planowania i controllingu produkcji w Strauss Cafe

48

Niniejszy artykuł przedstawia studium przypadku implementacji modułów planowania i controllingu produkcji w systemie SAP ERP. Projekt został zrealizowany od maja ubiegłego roku do marca roku bieżącego dla firmy Strauss Cafe Poland w podpoznańskim Tarnowie Podgórnym.

Przedsiębiorstwo Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. jest obecne na polskim rynku od 1991 r. Jest największym producentem i jednym z największych w kraju dystrybutorów kawy. Najnowocześniejszy w Polsce zakład produkcyjny w Tarnowie Podgórnym może wyprodukować blisko 25 000 ton kawy rocznie, a średnia roczna produkcja na poziomie 25 000 ton stanowi jedną trzecią całkowitego spożycia w Polsce. Zakład w Tarnowie Podgórnym zatrudnia blisko 350 osób. Portfolio firmy stanowią takie marki, jak MK Cafe, Pedro’s, Fort czy Mildano.

Strauss Cafe Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Strauss Group mającego ogromne doświadczenie w takich kategoriach spożywczych, jak: kawa, słodycze, przetwory mleczne czy sałatki. Strauss Group działa w ponad 20 krajach i zatrudnia ponad 14 000 pracowników. Strauss Cafe korzysta z systemu SAP ERP od 2000 r. w zakresie zarządzania finansami, rachunkowości zarządczej, sprzedaży, zaopatrzenia, gospodarki materiałowej i magazynowej oraz kadr i płac. Z systemu SAP ERP korzysta ok. 180 użytkowników, czyli ponad połowa pracowników zakładu. Widać, że zintegrowany system SAP ERP mocno wrósł w kulturę organizacyjną firmy i jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania.

Jednak dotąd nie był wykorzystywany moduł planowania i rozliczania produkcji. Ten obszar został wcześniej zinformatyzowany przy pomocy japońskiego systemu Asprova. Implementacja Asprovy w Strauss Cafe była dużym sukcesem – planiści dostali zaawansowane narzędzie do optymalizacji planów produkcyjnych i uzyskano znaczący wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych. W trakcie wdrożenia Asprova została zintegrowana z SAP ERP w zakresie wymiany informacji o poziomach zapasów oraz zamówień klientów. Asprova jednak nie jest systemem controllingowym, co utrudniało bieżące monitorowanie kosztów produkcji i prowadzenie precyzyjnego rachunku marżowego. 

Cele i zakres projektu

Projekt wdrożenia planowania i rozliczania produkcji był inicjatywą działu controlingu Strauss Cafe, gdyż to ten dział najdotkliwiej odczuwał niedostatki bieżącego rozwiązania. Jako że SAP ERP jest systemem ściśle zintegrowanym, cele projektu zostały ujęte w trzech perspektywach.

Z perspektywy controlingu istotne było:

  • uzyskanie możliwości systemowego kalkulowania wyrobów oraz planowanie kosztów produkcji;
  • bieżące rozliczanie kosztów produkcji oraz odchyleń kosztów rzeczywistych od planowanych i wycena wyrobów wg kosztu rzeczywistego, zamiast tylko według kosztu planowanego;
  • automatyzacja rachunku marżowego z dokładnością do pojedynczych indeksów wyrobów oraz rodzajów kosztów.

W perspektywie logistycznej projekt zakładał:

  • automatyzację planowania potrzeb materiałowych MRP w SAP ERP;
  • systemową integrację procesów logistycznych i produkcyjnych;
  • odwzorowanie w SAP ERP planu produkcji zoptymalizowanego w Asprovie.

Natomiast perspektywa technologiczna zakładała implementację dwukierunkowego interfejsu SAP ERP – Asprova, umożliwiającego bieżącą wymianę danych w czasie bliskim rzeczywistemu.

Dopiero tak jasno i precyzyjnie zdefiniowane biznesowe cele projektu pozwoliły na określenie zakresu prac, na wskazanie, jakie funkcje systemu SAP ERP muszą zostać zaimplementowane. Były to planowanie produkcji, controlling kosztów produktu, planowanie popytu i planowanie MRP, księga materiałowa oraz interfejs danych logistycznych.

Nadrzędnym założeniem projektu była minimalizacja zmian w systemie Asprova. Po prostu system Asprova daje tak dużo korzyści w optymalizacji planu produkcji, że Strauss Cafe w żadnym razie nie chciał ich tracić.

Podział zadań między SAP ERP i Asprova

Choć SAP ERP i Asprova są systemami o różnej historii i założeniach – SAP ERP jest zintegrowanym systemem do zarządzania zasobami firmy, a Asprova jest specjalistycznym systemem do optymalizacji produkcji – to istnieje istotna część wspólna, gdzie oba systemy mogą realizować te same poziomy planowania MRPII, np.:

  • Asprova optymalizuje plan produkcji w funkcji dostępnych mocy produkcyjnych, a SAP ERP umożliwia wygładzanie obciążenia stanowisk roboczych.
  • SAP ERP dysponuje bardzo mocnym mechanizmem planowania potrzeb materiałowych MRP, ściśle zinte...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy