Grupa Wielton pozyskuje rekordową liczbę zamówień i zwiększa sprzedaż na rynkach zagranicznych

AKTUALNOŚCI TRANSPORT

Od drugiej połowy 2020 roku zauważalne jest ożywienie na rynku transportowym w Europie. Pozytywny trend ma swoje odbicie w poziomach zamówień spływających do spółek Grupy Wielton na poszczególnych rynkach. Portfele zamówień we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz w Polsce zapełniane są obecnie z 3-4 miesięcznym wyprzedzeniem, osiągając poziom blisko 6 tys. sztuk na koniec lutego. W ciągu ostatniego miesiąca Grupa pozyskała rekordową liczbę nowych zamówień przekraczającą 2 500 sztuk. Grupa szacuje, że do końca roku osiągnie wzrost wolumenowy rok do roku o 17% w spółce Fruehauf, 37% - Langendorf oraz o 44 % w Polsce i dodatkowo 48% w spółce Lawrence David. Poziom ten osiągnie dzięki zwiększonej wydajności produkcji oraz dobrze przygotowanej ofercie produktowej i silnej sieci sprzedaży.

Rozwój działalności Grupy Wielton poza Polską jest efektem konsekwentnej realizacji strategii dywersyfikacji geograficznej oraz modelu biznesowego - multibrandu opartego na doświadczonych i uznanych europejskich producentach. Wstępne dane za 2020 rok pokazują, że sprzedaż produktów w Polsce stanowiła już tylko ok. 13% skonsolidowanej sprzedaży Grupy. Prognozy zakładają, że w 2021 roku Polska będzie trzecim w kolejności rynkiem zbytu, po Francji i Wielkiej Brytanii, których znaczenie stale wzrasta.

Tworząc silne synergie między spółkami, rośnie znaczenie zakładu Wieltonu w Polsce.  Odgrywa on kluczową rolę dla funkcjonowania Grupy na rynkach o największym potencjale. To właśnie w Wieluniu realizujemy zamówienia nie tylko dla Polski, ale także dla wielu rynków europejskich, pozostając m.in. dostawcą podwozi do Wielkiej Brytanii. Takie podejście ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w obecnej sytuacji na rynku walutowym. Silny kurs euro i funta w stosunku do złotówki, powoduje, że eksport staje się bardziej korzystny. We Francji, Wielkiej Brytanii, u naszych niemieckich kolegów, a także na rynku polskim backlog utrzymuje się na wysokim poziomie od 4. kwartału 2020. Stale mamy zagwarantowany portfel zamówień na 3-4 miesiące, a w samym lutym możemy pochwalić się rekordową liczbą nowych zamówień w całej Grupie przekraczającą 2 500 sztuk. Dlatego sukcesywnie zwiększamy wydajność naszego zakładu w Wieluniu jednocześnie starając się o zaspokojenie popytu na rodzimym rynku, który jest dla nas bardzo ważny. Nie jest to łatwe zadanie i ma swoje przełożenie w rejestracjach krajowych. Zgodnie z tymi danymi w styczniu i lutym utrzymaliśmy poziom wolumenowy z zeszłego roku, ale nie odnotowaliśmy wzrostów adekwatnych do rynku. Sytuacja ta wynika z koncentracji na różnych rynkach Grupy Wielton i utrzyma się w kolejnych miesiącach. Docelowo jednak, w perspektywie całego roku, mamy plan zwiększania sprzedaży wolumenowej Wieltonu w Polsce o 44% rok do roku. Obecnie obserwujemy rekordowe ożywienie na polskim rynku na poziomie ponad 36%, co daje bezpieczną przestrzeń do realizacji tego planu w niedalekiej przyszłości. Już teraz wszystkie nadwyżki produkcyjne przekierowujemy na zaspokojenie popytu na rodzimym rynku i realizację zamówień naszych klientów. Zakładamy, że wyniki Grupy na polskim rynku będą rosły w zrównoważony sposób, jednocześnie dając przestrzeń do wykorzystania sprzyjającej sytuacji na rynkach eksportowych i realizacji zamówień na potrzeby naszych zagranicznych spółek - tłumaczy Mariusz Golec, CEO Wielton Group.

Na 2021 r. Grupa Wielton zaplanowała ambitny cel powrotu do sprzedaży z roku 2019 i osiągnięcie ponad 20 tys. sztuk. Skuteczna dystrybucja i dopasowany portfel produktowy będą kluczem do realizacji tego planu. Jednocześnie są to bardzo istotne elementy wykorzystania potencjału strategii dywersyfikacji geograficznej Grupy, obejmującej Unię Europejską, Rosję oraz część Afryki. Będąc obecną na tak wielu rynkach i odpowiadając skutecznie na ich potrzeby, Grupa zarządza ryzykiem związanym z zawirowaniami i ewentualnymi spadkami w poszczególnych krajach.

Jak pokazują wstępne wyniki za 2020 rok, Grupa Wielton utrzymuje obecnie pozycję nr 3 w Europie, a także pozostaje liderem na rynku francuskim, zajmuje drugie miejsce w Wielkiej Brytanii oraz trzecie miejsce w Polsce. Znaczenie rynków zagranicznych dla funkcjonowania Grupy stale rośnie. Potwierdzeniem tego są dane dotyczące struktury sprzedaży z ostatnich lat: w 2015 r. 44% produktów Grupy znalazło swoich nabywców poza granicami Polski, a w 2020 r. współczynnik ten wyniósł już ok. 87%.

(Źródło: Wielton)

Przypisy