GLS z nową strategią. Ambitne cele firmy

AKTUALNOŚCI INWESTYCJE

Grupa GLS zapowiada, że jej celem jest bycie europejskim liderem branży KEP. Ma w tym pomóc kompleksowa strategia „Accelerate GLS”, która już jest realizowana we wszystkich krajowych spółkach całej firmy.

Nowa strategia dotyczy wszystkich spółek krajowych w międzynarodowej sieci GLS i będzie przez nie realizowana równocześnie, w spójny sposób, choć z uwzględnieniem potrzeb rynków lokalnych. Dlaczego firma przyjęła nową strategię? Jakie główne cele jej przyświecają?

Potrzebujemy jej przede wszystkim z dwóch powodów: aby lepiej dostosować się do zmieniającej się sytuacji na rynku oraz by jeszcze efektywniej wykorzystać nasz potencjał. Mamy mocną pozycję rynkową, ale chcemy zostać liderem branży. Przyśpieszamy: stąd sugestywna i jednoznaczna nazwa naszej strategii mówi Tomek Zwiercan, dyrektor zarządzający GLS Poland.

Klient w centrum

Strategia opiera się na ośmiu elementach i ma kompleksowy charakter. Wyznacza cele w kluczowych obszarach, od rozwoju usług, poprzez cyfryzację i rozbudowę infrastruktury, po rozwiązania ekologiczne.

Filarem naszych działań jest przekonanie, że w centrum uwagi zawsze powinien być klient. To oznacza, że chcemy być blisko rynku, uważnie wsłuchiwać się w jego oczekiwania i potrzeby. Nasz atut polega na tym, że potrafimy szybko reagować na zmiany wyjaśnia Tomek Zwiercan.

Podkreśla, że bardzo ważnym punktem strategii GLS jest konsekwentny rozwój oferty B2C, co jest oczywiście związane z szybkim wzrostem wolumenu przesyłek do klientów indywidualnych. Udział segmentu B2C w obrotach firmy rośnie i, zgodnie z prognozami, nadal będzie rósł w szybkim tempie, również po zakończeniu pandemii. 

Wynika z tego konieczność stałego udoskonalania logistyki ostatniej mili tak, by wachlarz usług i form dostawy odpowiadał realnym oczekiwaniom zarówno sklepów internetowych, jak i odbiorców. Szybkość realizacji usługi i łatwość korzystania z niej mają dziś kluczowe znaczenie z punktu widzenia klientówzauważa Tomek Zwiercan.

Równocześnie firma zakłada utrzymanie silnej pozycji w segmencie B2B, rozwój usług w tym obszarze i poszerzanie grona klientów. 
GLS zapowiada też dalsze usprawnianie dostaw transgranicznych. Firma ma pod tym względem bardzo duży potencjał, ponieważ jej działalność obejmuje prawie wszystkie kraje europejskie, a także osiem stanów wzdłuż całego zachodniego wybrzeża USA. GLS dysponuje dzięki temu rozbudowaną i spójną siecią międzynarodową, w ramach której dostarcza do 6 milionów paczek dziennie.

Istotnym punktem strategii jest również jakość obsługi klientów. GLS stawia tu na praktyczne udoskonalanie standardu usług i ich niezawodną realizację, również w szczytach paczkowych czy sytuacjach nadzwyczajnych i nieprzewidywalnych, jak pandemia. 

Operator zdecydowanie stawia też na digitalizację. Systematycznie wprowadzamy zaawansowane narzędzia cyfrowe, pozwalające optymalizować procesy logistyczne. Zwiększamy w ten sposób sprawność i elastyczność naszej sieci operacyjnej, wdrażamy coraz lepsze formy komunikacji interaktywnej z odbiorcami i poszerzamy zakres dostępnych funkcjonalności. Korzystają na tym nasi klienci i partnerzy podkreśla Tomek Zwiercan.

Ludzie i środowisko

W ubiegłym roku GLS Poland uzyskał certyfikat Great Place to Work. Jest przyznawany na podstawie badania niezależnego i anonimowego. Te same standardy i pytania obowiązują na całym świecie (certyfikat Great Place to Work funkcjonuje w kilkudziesięciu krajach). W sumie 72% pracowników GLS Poland uznaje, że firma jest świetnym miejscem do pracy (dla porównania: średnia ogólnopolska to 48%).

Inwestowanie w rozwój talentów to również jeden z kluczowych punktów nowej strategii firmy.
Stawiamy na ciągły rozwój naszych kompetencji, wsparcia zawodowego i jakości pracy. Zdajemy sobie sprawę, że ludzie budują potencjał firmy i stanowią jej najważniejszy kapitał zaznacza Tomek Zwiercan.

Ważnym elementem strategii jest również wsparcie projektów wpisujących się w ideę zrównoważonego rozwoju. Grupa GLS już od 2008 roku konsekwentnie wdraża inicjatywę Think Green.

Dzisiaj jest to już dojrzały i kompleksowy program, realizowany w każdym aspekcie naszej działalności. Zaangażowanie w działania proekologiczne, coraz bardziej kluczowe i oczekiwane przez naszych klientów i kontrahentów, warto postrzegać jako proces i długofalową inwestycję, która przyniesie wymierne korzyści dla środowiska oraz otoczenia społecznego, ale także wzmocni firmę. Ekologia jest jednym z naszych priorytetówmówi Tomek Zwiercan.

GLS zakłada, że usługi, flota i infrastruktura firmy będą jeszcze przyjaźniejsze dla środowiska. Firma w najbliższym czasie będzie rozwijała obecne rozwiązania pozytywnie wpływające na ekologię. W planach ma również wdrażanie nowych.

Z myślą o dostawie na tzw. ostatniej mili GLS w całej Europie prowadzi także testy różnego rodzaju pojazdów zero- lub niskoemisyjnych. W kilkunastu miastach europejskich sprawdza możliwości alternatywnych pojazdów – rowerów, w tym z elektrycznym wspomaganiem, i małych pojazdów elektrycznych, jak e-skutery.
Dodajmy, że w ubiegłym roku, już po raz drugi, Grupa GLS uzyskała srebrny status w prestiżowym ratingu EcoVadis, oceniającym działania i praktyki dostawców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest stosowany w 150 krajach na całym świecie. Bierze pod uwagę kwestie związane ze środowiskiem i ekologią, wymiar społeczny, w tym warunki pracy w firmie, zasady etyczne oraz charakter łańcucha dostaw.

Ocena opiera się na międzynarodowych standardach takich jak: Dziesięć Zasad ONZ Global Compact, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), standardy Global Reporting Initiative (GRI), norma ISO 26000, plan działania CERES oraz Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka.

Firma uzyskała wysokie wyniki za rozwiązania proekologiczne oraz zaangażowanie w kwestie społeczne. W branży logistycznej GLS znalazł się wśród 10% najlepszych firm, a pod względem rozwiązań ekologicznych nawet wśród 7% czołowych organizacji.

Czas inwestycji

GLS systematycznie rozbudowuje swoją infrastrukturę bazową. W tej chwili dysponuje już siecią ponad 40 filii w całej Polsce.

Wdrożenie strategii Accelerate oznacza sukcesywną realizację szeregu inwestycji w „twardą” infrastrukturę. Będą koncentrować się na hubach, centrach logistycznych i filiach. Pozwoli to zwiększyć przepustowość obiektów i stale poprawiać elastyczność całej sieci. Stawiamy na stopniowy, stabilny i konsekwentny rozwój podsumowuje dyrektor zarządzający GLS Poland.

Nowa strategia GLS weszła już w fazę realizacji.

Przypisy