Dołącz do czytelników
Brak wyników

TEMAT NUMERU

14 lutego 2022

NR 1 (Styczeń 2022)

Euroazjatyckie przewozy kolejowe. Potrzebna jest integracja na rynku przewozów kontenerów

0 198

Do końca 2021 r. wielkość kolejowych przewozów kontenerowych pomiędzy Europą a Chinami wyniosła milion standardowych kontenerów. Rozwiązania integracyjne na euroazjatyckim odcinku kolejowym stają się wzorem dla innych korytarzy transportowych.

W 2021 r. wzrost aktywności gospodarczej spowodował równoległy wzrost zapotrzebowania na usługi logistyczne. W szczególności obserwuje się tendencję szybkiego wzrostu przewozów kolejowych pomiędzy Europą a Chinami. Do końca zeszłego roku wielkość kolejowych przewozów kontenerowych pomiędzy tymi dwoma największymi gospodarkami świata zbliżyła się do miliona standardowych kontenerów (TEU).
Według Alexeya Groma, dyrektora generalnego United Transport and Logistics Company – Eurasian Rail Alliance JSC (UTLC ERA), największego przewoźnika na Nowym Jedwabnym Szlaku, wzrost ilości przewożonych towarów w dużej mierze wynikał ze stabilnej pozycji transportu kolejowego w okresie kryzysu: – Jedną z głównych przewag konkurencyjnych kolei w porównaniu z innymi rodzajami transportu jest zdolność do zachowania stabilności nawet w trudnych czasach. W czasie pandemii najlepsze cechy konkurencyjne transportu kolejowego przejawiały się szczególnie wyraźnie, są to m.in. niezawodność, regularność, przyjazność dla środowiska, szybkość dostaw, stabilność cen – mówi.

POLECAMY

Wyznacznik dla korytarzy transportowych

W 2021 r. UTLC ERA, spółka joint venture kolei Rosji, Białorusi i Kazachstanu, wykonała ponad 80% wszystkich przewozów kolejowych szerokotorowych na Nowym Jedwabnym Szlaku. Do połowy listopada 2021 r. liczba ta wynosiła 573 tys. TEU przewiezionych z Europy do Chin i odwrotnie. Na koniec roku planowane jest 675 tys. TEU. W 2020 r. wynik ten wynosił 547 tys. TEU.
– Od dawna pracujemy nad rozwojem i dziś jesteśmy punktem odniesienia dla innych. Dużo podmiotów wykorzystuje technologie, które zaczęliśmy stosować w odniesieniu do długości i obłożenia pociągów, podwójnych operacji towarowych na infrastrukturze granicznej, co może znacznie skrócić czas transportu lub w odniesieniu do rozwoju dodatkowych kierunków dywersyfikacji przepływów ładunków i zapewnienia wystarczającego marginesu bezpieczeństwa dla wzrostu wielkości ruchu – powiedział Alexey Grom.
Łączna wartość wszystkich towarów przewiezionych przez UTLC ERA w 2020 r. przekroczyła 31,5 mld USD. W 2021 r., według wstępnych szacunków, wyniesie ona prawie 45 mld USD, czyli 5% wartości wymiany handlowej między Europą a Chinami. Głównymi towarami transportowanymi ze Wschodu na Zachód są elektronika, produkty inżynieryjne i części zamienne do samochodów. Obecnie coraz więcej tworzyw sztucznych, drewna, tekstyliów, optyki, wyrobów gumowych, a także dóbr luksusowych uzupełnia tę listę.
Choć obecnie rosnący ruch kolejowy między Europą a Chinami stanowi nieco ponad 3% całego ruchu towarowego na tej trasie, będzie on w coraz większym stopniu uzupełniał dostawy drogą morską. Ogólnie obrót kontenerów między Europą a Azją szacuje się na ok. 24 mln TEU.
Dzisiaj stało się oczywiste, że należy skupić wysiłki nie tylko na zwiększeniu prędkości pociągów, ale również na poszerzeniu wąskich gardeł na przejściach granicznych. Ważna jest także dywersyfikacja przepływów towarowych. – Nie chciałbym nadszarpnąć zaufania firm, które wysyłają towary koleją, dlatego chciałbym podkreślić znaczenie skoordynowanej pracy wszystkich uczestników ruchu. Zarówno na torach 1520 mm, jak i na sąsiednich odcinkach 1435 mm. Mamy dziś duże obciążenia zdolności przewozowych. Mu...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy