Efektywność łańcuchów dostaw staje się priorytetem. Raport „Inwestycje w magazyn – doświadczenia polskich firm, case studies”

Raport „Inwestycje w magazyn – doświadczenia polskich firm, case studies”

ZARZĄDZANIE

Sześć osób z grupy menedżerów wyższego szczebla w obszarze logistyki i łańcucha dostaw, które w ostatnich kilku latach brały aktywny udział w realizacji inwestycji w magazyn w ramach swojej działalności zawodowej, zgodziło się opowiedzieć o tych przedsięwzięciach. Opracowanie materiału zebranego w badaniu jakościowym stanowi raport ósmej edycji Panelu Polskich Menedżerów Logistyki, którego celem było poddanie głębszej analizie wyzwań związanych z projektami inwestycyjnymi w obiekty magazynowe, a przy okazji, przyjrzenie się intensywnym zmianom, jakie mamy okazję obserwować na gruncie zarządzania logistyką, oraz czynnikom, które te zmiany determinują.

Kiedy w 2012 r. w ramach trzeciej edycji Panelu Polskich Menedżerów Logistyki przeprowadziliśmy statystyczne badanie na temat inwestycji w magazyn, głównym powodem (wskazanym przez respondentów) do uruchomienia przedsięwzięcia było rozwiązanie bieżącego problemu operacyjnego. Znacznie rzadziej wskazywano na znaczenie inwestycji w strategii rozwoju całego biznesu.

Na podstawie case studies opracowanych na rzecz najnowszego raportu PPML możemy wnioskować, że na przestrzeni ostatnich kilku lat to podejście istotnie się zmieniło. Niemal wszyscy nasi rozmówcy zwrócili szczególną uwagę na to, w jaki sposób inwestycja w magazyn w ich firmach stanowi strategiczny element rozwoju biznesu. Sprzedawcy detaliczni postrzegają swoje łańcuchy dostaw jako element przewagi konkurencyjnej, a nie źródło kosztów, dlatego ich efektywność staje się priorytetem. Kluczowy parametr nie jest już związany z bezpośrednim kosztem używania magazynu, ale z tym, w jaki sposób inwestycja może zabezpieczyć wzrost obrotu przedsiębiorstwa i tym samym zniwelować sprzedaż utraconą. 

W przypadku OBI Polska inwestycja w centrum logistyczne była wynikiem zmiany zarządzania procesami w kierunki integracji do poziomu łańcucha dostaw. Zdano sobie sprawę, że aby móc skutecznie realizować nową strategię, trzeba się do tego przygotować na poziomie operacyjnym, tworząc magazyn centralny na odpowiednią skalę.  – Naszym celem była zmiana poziomu zarządzania logistycznego, z funkcji czysto technicznej i zoptymalizowanej na poziomie jednej organizacji, na poziom zarządzania łańcuchem dostaw, czyli wszystkimi procesami dotyczącymi przepływu towaru i informacji o towarze – 
...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy