Dołącz do czytelników
Brak wyników

ZARZĄDZANIE

14 marca 2020

NR 1 (Styczeń 2019)

Efektywność łańcuchów dostaw staje się priorytetem. Raport „Inwestycje w magazyn – doświadczenia polskich firm, case studies”
Raport „Inwestycje w magazyn – doświadczenia polskich firm, case studies”

0 549

Sześć osób z grupy menedżerów wyższego szczebla w obszarze logistyki i łańcucha dostaw, które w ostatnich kilku latach brały aktywny udział w realizacji inwestycji w magazyn w ramach swojej działalności zawodowej, zgodziło się opowiedzieć o tych przedsięwzięciach. Opracowanie materiału zebranego w badaniu jakościowym stanowi raport ósmej edycji Panelu Polskich Menedżerów Logistyki, którego celem było poddanie głębszej analizie wyzwań związanych z projektami inwestycyjnymi w obiekty magazynowe, a przy okazji, przyjrzenie się intensywnym zmianom, jakie mamy okazję obserwować na gruncie zarządzania logistyką, oraz czynnikom, które te zmiany determinują.

Kiedy w 2012 r. w ramach trzeciej edycji Panelu Polskich Menedżerów Logistyki przeprowadziliśmy statystyczne badanie na temat inwestycji w magazyn, głównym powodem (wskazanym przez respondentów) do uruchomienia przedsięwzięcia było rozwiązanie bieżącego problemu operacyjnego. Znacznie rzadziej wskazywano na znaczenie inwestycji w strategii rozwoju całego biznesu.

POLECAMY

Na podstawie case studies opracowanych na rzecz najnowszego raportu PPML możemy wnioskować, że na przestrzeni ostatnich kilku lat to podejście istotnie się zmieniło. Niemal wszyscy nasi rozmówcy zwrócili szczególną uwagę na to, w jaki sposób inwestycja w magazyn w ich firmach stanowi strategiczny element rozwoju biznesu. Sprzedawcy detaliczni postrzegają swoje łańcuchy dostaw jako element przewagi konkurencyjnej, a nie źródło kosztów, dlatego ich efektywność staje się priorytetem. Kluczowy parametr nie jest już związany z bezpośrednim kosztem używania magazynu, ale z tym, w jaki sposób inwestycja może zabezpieczyć wzrost obrotu przedsiębiorstwa i tym samym zniwelować sprzedaż utraconą. 

W przypadku OBI Polska inwestycja w centrum logistyczne była wynikiem zmiany zarządzania procesami w kierunki integracji do poziomu łańcucha dostaw. Zdano sobie sprawę, że aby móc skutecznie realizować nową strategię, trzeba się do tego przygotować na poziomie operacyjnym, tworząc magazyn centralny na odpowiednią skalę.  – Naszym celem była zmiana poziomu zarządzania logistycznego, z funkcji czysto technicznej i zoptymalizowanej na poziomie jednej organizacji, na poziom zarządzania łańcuchem dostaw, czyli wszystkimi procesami dotyczącymi przepływu towaru i informacji o towarze – 
od dostawcy do klienta – wyjaśnia Katarzyna Kowalska, dyrektor łańcucha dostaw w Obi Polska.

Podobna motywacja przyświecała Grupie Żywiec, gdzie inwestycje przy browarach wynikały z potrzeby skrócenia łańcucha dostaw, co jest z kolei konsekwencją strategii skupienia się na tzw. core businessie w celu budowy silnych marek. 

Wykres 1. Powody inwestycji

Źródło: badania własne – Panel Polskich Menedżerów Logistyki, n = 232 (odfiltrowano firmy nieprzeprowadzające żadnej inwestycji w ostatnich 3 latach). Odpowiedzi nie sumują sie do 100%, gdyż istniała możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi

– Dla nas kluczowe jest poszukiwanie nowych trendów konsumenckich i utrzymanie oraz budowanie nowych propozycji produktowych przy jednoczesnym dbaniu o efektywny łańcuch dostaw zarządzany wspólnie z klientami. W 2015 r. wydzieliliśmy dystrybucję wtórną do osobnej spółki, a następnie sprzedaliśmy większość udziałów partnerowi specjalizującemu się w dystrybucji detalicznej. Dzisiaj jest on naszym kluczowym klientem, jak wielu innych w tradycyjnym kanale sprzedaży. Tym samych łańcuch dostaw automatycznie się skrócił i część aktywności, które wcześniej wykonywaliśmy wyłącznie w magazynach poza browarem, siłą rzeczy zostały przejęte przez magazyny w browarach – komentuje Grzegorz Jaworek, dyrektor ds. obsługi klienta i logistyki w Grupie Żywiec.

Obecnie w planowaniu inwestycji znacznie bardziej istotne są długofalowe korzyści biznesowe niż koncentrowanie się na krótkim ROI. W tym np. zabezpieczenie się z wyprzedzeniem na rosnący problem dostępności siły roboczej. Co więcej, w zasadzie wszyscy rozmówcy bieżącej edycji PPML zwrócili uwagę, że kolejnym ważnym czynnikiem jest wybór takiego modelu działania, który będzie maksymalnie elastyczny pod kątem dalszego rozwoju i zmian. W konsekwencji część firm woli przeprowadzić inwestycję w modelu długoterminowego wynajmu niż w modelu własnościowym (np. OBI, Volkswagen). Daje to większe możliwości zmiany w przyszłości, w przypadku rozwoju biznesu w innym kierunku, niż się zakłada na wejściu. Można zauważyć rosnące przeświadczenie o wysokiej dynamice zmian na polskim rynku w ostatnich latach, które postępują na tyle szybko, że nie da się w pełni przewidzieć ich kierunku w perspektywie dłuższej niż kilka lat. To natomiast generuje potrzebę wyboru jak najbardziej bezpiecznego rozwiązania. Zwłaszcza, że zmiana myślenia o logistyce jako jednym z kluczowych strategicznie elementów biznesu jest na polskim gruncie stosunkowo nowym podejściem. Inwestycje prowadzone już przy takim założeniu stanową zazwyczaj dla firm pewnego rodzaju novum, co również przekłada się na ostrożność planistyczną.

Okiem eksperta

Zmianę znaczenia planowania logistyki oscylującą w kierunku rozumienia jej jako jedno z kluczowych elementów strategii biznesowej skomentowała także ze swojej perspektywy dla Panelu Polskich Menedżerów Logistyki Katarzyna Strojwas, liderka zespołu ds. logistyki w Borealis Compounds:

– Koncentracja na stałej analizie potrzeb konsumenckich i śledzeniu ich zmian to bardzo nowoczesne podejście, które staje się kluczową tendencją w projektowaniu logistyki, co obserwuję również na rynku w Stanach Zjednoczonych. Obecnie największym graczem na rynku logistycznym bez wątpienia jest Amazon, będący kluczowym punktem odniesienia do analizy kierunków zmian i rozwoju. Obserwuję ich uważnie od kilku lat i zauważam, jak bardzo oni wsłuchują się w to, co mówi klient, bo przecież to właśnie klient kieruje rynkiem i obrotem pieniądza. Innym widocznym zjawiskiem na rynku logistycznym w Stanach

Zjednoczonych jest silny trend skracania „życia towaru na półce” (short life). Jeśli towar leży zbyt długo (np. ponad 30 dni), to zostaje zakwalifikowany jako tzw. towar przeterminowany i szuka się dla niego natychmiastowego rynku zbytu. To, co klientowi się podobało w poniedziałek, niekoniecznie będzie się mu podobać w piątek. Bardzo szybko zmieniające się zachowania konsumenckie zaczynają być kluczową siłą determinującą obszar zarządza...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy