Dziś transport drogowy ładunków jest podstawą systemu obsługi logistycznej w Europie

TRANSPORT

– Sukces działających w Polsce przedsiębiorstw transportu drogowego będzie można podtrzymywać w przyszłości, pod warunkiem, że w najbliższych latach dojdzie do dostosowania się wszystkich przewoźników międzynarodowych do zmieniających się warunków działania – podkreśla w rozmowie z Januszem Mincewiczem prof. Wojciech Paprocki, z Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Czy jest Pan zadowolony z rozwoju polskiej branży TSL? 
Są dwa zjawiska, które analizuję w swojej działalności badawczej. Pierwsze zjawisko dotyczy wpływu kosztów logistycznych na kształtowanie się pozycji konkurencyjnej polskiego przemysłu. Nie potrafię wskazać źródła, które obejmuje odpowiednie dane statystyczne. Dane, które są dostępne i często komentowane, nie dają obrazu, jaka jest wartość usług logistycznych, w tym transportowych, ponoszona przez przedsiębiorstwa przemysłowe zlokalizowane w Polsce. Znane są dane, które ilustrują wartość sprzedaży usług logistycznych wszystkim zleceniodawcom, także spoza Polski. Zakładam, że komentowane dane istotnie zawyżają wartość świadczonych usług. Jeśli przyjmiemy, że udział kosztów zakupu usług sektora TSL przez przemysł (a także handel, w tym operatorów e-commerce) utrzymuje się na stabilnym poziomie (stosując w analizie tzw. ceny stałe, tj. redukując wzrost cen o wskaźnik inflacji), to można ocenić, że nie pogarsza się pozycja polskiego przemysłu na rynku europejskim. Ale dokładnie tego nie wiemy. Drugie zjawisko, które znajduje się w centrum moich zainteresowań badawczych, dotyczy pozyc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy