DB Schenker wybiera Webfleet Solutions

AKTUALNOŚCI TRANSPORT

DB Schenker wybrał Webfleet Solutions, największego europejskiego dostawcę rozwiązań telematycznych należącego do grupy Bridgestone, na swojego preferowanego partnera w zakresie kompleksowego zarządzania flotą i danymi. Celem partnerstwa obu firm jest optymalizacja łańcuchów dostaw poprzez wymianę i wykorzystanie danych oraz zwiększenie przejrzystości przepływu i globalnej wymiany towarów.

Dzięki naszemu partnerstwu z Webfleet Solutions zrobiliśmy wielki krok, do zwiększenia przepływu informacji – wyjaśnia Florian Kemmerling, Dyrektor ds. Internetu Rzeczy w dziale Global Digital Solutions w DB Schenker. W DB Schenker widzimy, że wielu przewoźników korzysta z telematyki, ale niezawodność transmisji i jakość przesyłanych informacji może się znacząco różnić. Utrudnia to współpracę zespołów przy przetwarzaniu danych, zwłaszcza w przypadku bardziej złożonych zleceń, ponieważ zasięg przewozu i informacje o planie transportu nie są łatwo dostępne. Idea przemysłu 4.0 wymaga łączności pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami. Dane dostępne w czasie rzeczywistym dotyczące pozycji i pozostałego czasu dostawy są kluczowymi czynnikami dalszej optymalizacji łańcuchów dostaw.  

Zatrudniając około 76.000 pracowników w ponad 130 krajach, DB Schenker jest jednym z wiodących dostawców usług logistycznych. Obecnie branża nadal pracuje nad oczekiwanymi czasami dostaw i oknami czasowymi, co także obejmuje wysokie oczekiwania w zakresie bezpieczeństwa. To uniemożliwia optymalne wykorzystaniu ramp załadunkowych i dostępnych przedziałów czasowych. Zwiększona łączność w produkcji wymaga również wiarygodnych danych w każdym momencie – w tym danych od dostawców, zwłaszcza w przypadku produkcji „just in time”.

Rozwiązanie Webfleet Solutions, dostarczane jako platforma Software-as-a-Service WEBFLEET umożliwia klientom dzielenie się informacjami pomiędzy różnymi środkami transportu za pomocą otwartych interfejsów API. W ten sposób cały proces dostawy może być sprawnie monitorowany zgodnie z prawem i przepisami o ochronie danych.

Zazwyczaj nie wszystkie pojazdy i środki transportu biorące udział w łańcuchu dostaw są połączone. A nawet jeśli są, to dane te są widoczne tylko dla właściciela danego środka transportu i mogą być wykorzystane tylko w kontekście dostawy. Informacje o przesyłkach i dane telematyczne wciąż zbyt rzadko są wykorzystywane wspólnie – mówi Taco van der Leij, wiceprezes Webfleet Solutions Europe. Korzystając z naszego rozwiązania telematycznego WEBFLEET, operatorzy flot mogą w bardzo łatwy sposób udostępniać precyzyjne dane, na przykład innym, zaangażowanym podmiotom. W ten sposób DB Schenker otrzymuje dane dotyczące pozycji dostaw w czasie rzeczywistym i może śledzić drogę dowolnych transportów.

Rozwiązania Webfleet Solutions – oparte na szerokiej dostępności i bezpieczeństwie danych – są zgodne z certyfikatem ISO/IEC 27001:2013.

Dla nas w DB Schenker ochrona danych jest kluczowa – mówi Florian KemmerlingKiedy rozwiązania telematyczne, takie jak WEBFLEET, są wykorzystywane do wymiany danych, operatorzy mają pełną kontrolę nad tym, jakie informacje udostępniają – dodaje.

Dzięki współpracy z Webfleet Solutions DB Schenker robi kolejny krok w kierunku optymalizacji przepływu towarów. Opera się ona na lepszym wykorzystaniu sposobu transportu poprzez łączność pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw. 

(Źródło: DB Schenker)

Przypisy