Cel – zazielenić logistykę. Zapowiedź 10. edycji LOGDAYS

WYDARZENIA

W dniach 15–16 czerwca br. wkrocz z nami na zieloną ścieżkę w zarządzaniu logistyką podczas jubileuszowej, 10. edycji LOGDAYS. To już dekada, a my nie zwalniamy tempa i przychodzimy z nową formułą!

ubileuszowa edycja LOGDAYS ma miejsce w wyjątkowym momencie. Zdaje się, że ekologia przestała być już tylko ozdobnikiem marketingowym, a zrównoważony rozwój i minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko zmieniają się w konkretne działania. Nie musimy nikogo przekonywać, że logistyka będzie tu miała ogromną rolę do odegrania. Dlatego podczas 10. edycji LOGDAYS 10 zielonych PRZEKAZAŃ, niczym drogowskaz, wskaże uczestnikom drogę w kierunku doskonalenia logistyki w duchu green. Korzystając z aktualnych trendów, podpowiemy, jak zamienić wyzwania związane ze środowiskiem w nowe możliwości. Poznaj program LogDays 2021!

PRZEKAZANIE 1.
What’s the (European Green) Deal? – Europejski Zielony Ład i logistyka. Czy dziewięć lat to dużo? W kontekście inwestycji logistycznych i ich policzalnych efektów to niewiele. Niestety, tyle właśnie lat pozostało firmom na podjęcie konkretnych działań, by nie polec w walce o konieczną redukcję emisji CO₂ 
o 60%, którą w drodze do neutralności klimatycznej wyznaczył Parlament Europejski. Rok 2021 wypełni hasło „Europejski Zielony Ład”. Polityczne ustalenia i obietnice przekształcane są w wiążące zobowiązania prawne – czy Twoja firma wie, jakie przepisy europejskiego prawa klimatycznego jej dotyczą? Czy Ty wiesz, jakie znaczenie ma to dla logistyki Twojej firmy?

PRZEKAZANIE 2.
Imperatyw ekologiczny – logistyka w erze i oczach świadomego konsumenta.
Raporty na temat trendów konsumenckich nie pozostawiają złudzeń – poziom świadomości ekologicznej rośnie. W ślad za tym idą wyższe wymagania stawiane przez klientów producentom i oczekiwanie wspierania ekologicznej postawy. Czy wiesz, że Twój wybór wypełniacza w kartonie może wpłynąć na decyzję o tym, czy klient wróci na kolejne zakupy w e-sklepie firmy? Ponad 60% konsumentów jest gotowych na zmianę aktualnie wybieranej marki na rzecz bardziej przyjaznej środowisku. Poznaj wymagania stawiane przed logistyką przez Green Generation.

PRZEKAZANIE 3.
Environmental, social, governance – nowe miary do oceny przedsiębiorstwa.
Era oceniania przedsiębiorstw wyłącznie na podstawie ich zysków i twardych danych finansowych dobiega końca. Partnerzy biznesowi i klienci przykładają coraz większą wagę do interakcji przedsiębiorstw ze środowiskiem naturalnym. Ryzyko związane ze zmianą klimatu powinno być uwzględniane w strategiach i politykach zarządzania ryzykiem oraz być traktowane na równi z ryzykiem operacyjnym czy rynkowym. Czy wiesz, że finansowanie dla inwestycji logistycznej w Twojej firmie może zostać odrzucone ze względu na kwestie środowiskowe?

Jeżeli jesteś:

 • dyrektorem zarządzającym firmą z branży TSL,
 • dyrektorem operacyjnym,
 • dyrektorem odpowiedzialnym za inwestycje,
 • szefem logistyki w firmie produkcyjnej,
 • szefem logistyki w firmie handlowej,
 • logistykiem zatrudnionym w firmach świadczących usługi logistyczne,
 • logistykiem odpowiedzialnym za obsługę internetowych kanałów sprzedaży,
 • szefem centrum dystrybucyjnego,

LogDays jest właśnie dla Ciebie!


PRZEKAZANIE 4.
Transportowa transformacja – przesiadka na zielone alternatywy.
Transport, choć jest infrastrukturą krytyczną gospodarki, jest też jej ekologiczną czarną owcą. W 2017 r. sektor transportu w Polsce odpowiadał za 15% wszystkich emisji CO₂, z czego 35% emisji pochodziło z samochodów ciężarowych, 10% – samochodów dostawczych. Średnio nawet 20% kilometrów, pokonywanych każdego roku przez europejskich przewoźników, jest wykonywanych „na pusto”, co przyczynia się to do wysokiej emisji CO₂ i wzrostu kosztów działalności. Choć do 2025 r. wszyscy producenci ciężarówek muszą ograniczyć emisję CO₂ w samochodach ciężarowych o dużej ładowności o 15% w porównaniu ze średnią z 2019 r., a do 2030 r. redukcja ta musi wynieść aż 30%, to sam dobór pojazdu, jego zasilania czy informatycznego wsparcia w planowaniu transportu nie wystarczy do zrównoważenia wpływu transportu na środowisko. Działania w kwestii transportu podejmuj na wielu polach.

 • Puste przebiegi – jak technologicznie zoptymalizować wypełnienie środka transportu, dobór tras, obsługę zleceń?
 • Prąd, gaz, wodór, czyli alternatywne zasilanie pojazdów – na jakim etapie w rozwoju pojazdów i infrastruktury jesteśmy, by na poważnie modyfikować firmową flotę?
 • Kolej na intermodal – Komisja Europejska stawia na rozwój kolei i choć ta nie będzie współistniała bez transportu drogowego, warto zweryfikować jej udział w „przebiegach” przedsiębiorstwa.

PRZEKAZANIE 5.
CO2peracja w logistyce – ekonomia siostrą ekologii.
Dążenie do neutralności klimatycznej przynosi konieczność optymalizacji wielu procesów w przedsiębiorstwach logistycznych. Niezmienny pozostaje jednak fakt, że firmy nastawione są na osiągnie zysków i redukcję kosztów. Współpraca między operatorami logistycznymi z wykorzystaniem giełd transportowych to oszczędności kosztów rzędu 20% i redukcja emisji CO₂ o ok. 32%. Czy w świetle nowych przepisów prawa klimatycznego collaborative supply chain przeżyje drugą młodość i doprowadzi do synergii korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i planety?

PRZEKAZANIE 6.
CO₂green partnership – zarządzanie kontrahentami przez zrównoważone działania.
Znaczenie opinii publicznej w kupowaniu towarów, prowadzeniu interesów ze społecznie odpowiedzialnymi firmami staje się silnym kryterium wyboru biznesowego. Zawierając czynniki środowiskowe i etyczne w strategii przedsiębiorstwa i stawiając naszym dostawcom wymagania z zakresu transparentności, nie tylko minimalizujemy ryzyko wystąpienia niepożądanych praktyk z ich strony, ale także znacząco zwiększamy skalę naszych działań. Czy Twoja firma gotowa jest na świadomą współpracę i możliwość egzekwowania podejmowanych praktyk w łańcuchu dostaw, zarówno po swojej stronie, jak i stronie kontrahenta?

PRZEKAZANIE 7.
Papierove love? – digitalizacja obiegu dokumentów w logistyce
. Digitalizacja jest nieunikniona nie tylko za sprawą silnego rozwoju trendów ekologicznych, ale także w związku z ogromnymi oszczędnościami, jakie ze sobą niesie. Zastąpienie tradycyjnego listu przewozowego jego elektronicznym odpowiednikiem może w skali Europy przynieść oszczędności rzędu nawet 600 mln euro rocznie. Co więcej, czas jego obsługi skraca się o niemal połowę. Czy zmierzch epoki papierowych dokumentów w logistyce wydaje się przesądzony? Jak przestawić dokumentację logistyczną z offline do online?

PRZEKAZANIE 8.
Green magazeen – rzeczywistość zielonych obiektów logistycznych.
Budynki na całym świecie, w tym również obiekty logistyczne, generują ponad 40% całkowitej emisji CO₂. Świadomość najemców w zakresie ekologicznych rozwiązań znacząco wzrosła w ostatnich latach i aż 80% dopytuje lub wymaga od deweloperów zastosowanie konkretnych środowiskowych rozwiązań przed wynajmem powierzchni. Ekologia w magazynie zaczyna się właśnie od budynku i zastosowanych w nim proekologicznych rozwiązań.

 • Green point – jak właściwa lokalizacja obiektu w sieci dystrybucji przekłada się na zmniejszenie emisji CO₂?
 • EkoLOGICZNE rozwiązania budynkowe – jaki masz wybór, by magazyn, z którego korzystasz, był efektywny energetycznie?
 • Zielona Energia – jak zasilić magazyn energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych?
 • „Zero waste” i „less waste” – jak gospodarować odpadami w obiekcie magazynowym i na tym zarobić?

PRZEKAZANIE 9.
Obieg logistyczny – zwrot w stronę zamkniętego cyklu.
Kurierzy w Europie i USA pokonują rocznie ok. 60 mld km z dostawami i blisko 17 mld km ze zwrotami. Ta ostatnia liczba odpowiada 73 podróżom między Ziemią a Marsem. Co czwarta ciężarówka używana jest do zwrotu towarów i emituje przy tym ok. 1,5 mld kg CO₂. To informacje zebrane przez jedną z firm technologicznych. E-commerce ma swoje plusy, ale policzalne są także minusy.

 • Zwróć uwagę na zwrot – gdzie leży granica między zadowoleniem klienta a racjonalną logistyką zwrotów w e-commerce?
 • Ooo…, czyli o optymalizacji opakowań – jak zmienia się podejście do pakowania i opakowań logistycznych w dobie trendów ekologicznych?
 • Sprzedaż i co potem? – jak rozwinąć logistykę odzysku i zadbać o posprzedażowy łańcuch dostaw?

PRZEKAZANIE 10.
Pieniądze na inwestycje – finansowanie zielonej transformacji.
O tym, w jakim zakresie uda się zrealizować „zielone” projekty, decyduje zwykle ilość środków finansowych, które możemy na nie przeznaczyć. Można sięgnąć do „kieszeni” przedsiębiorstwa, ale warto wiedzieć, jak na zieloną transformację zdobyć środki publiczne i z innych dostępnych źródeł. Modernizacja floty transportowej na tę zużywającą przynajmniej mniej paliwa czy energii, farma fotowoltaiczna w otoczeniu magazynu to tylko wybrane przykłady inwestycji, na które można pozyskać dofinansowanie. Jak to zrobić i czy warto sięgać po środki zewnętrzne?
 

Spotykamy się online - na platformie PINE

Warunki epidemiologiczne uniemożliwią nam stacjonarne przeprowadzenie LOGDAYS 2021, ale MAMY ALTERNATYWĘ! W tej sytuacji zaplanowane prelekcje i warsztaty zorganizowane zostaną na platformie eventowej PINE połączonej z aplikacją mobilną, która pozwala na organizację w jednym miejscu zarówno części wykładowej, jak i części wystawienniczej wydarzenia.

www.logdays.pl

 

Przypisy