Automatyzacja procesów logistycznych w Poczcie Polskiej

AKTUALNOŚCI INWESTYCJE

Nowe, oddane do użytku przenośniki przesyłek gabarytowych w sortowniach w Komornikach i Zabrzu to inwestycje zrealizowane w pierwszym kwartale tego roku. Łączny koszt poniesiony przez Spółkę na zakup obu przenośników wyniósł 1,6 mln złotych. Automatyzacja procesów sortowania paczek jest jedną z inicjatyw strategicznych realizowanych przez Pocztę Polską. 

Automatyzacja Poczty Polskiej jest jednym z kluczowych działań, zaplanowanych i ujętych w strategii Spółki na lata 2021–2023. W celu optymalizacji procesów logistycznych i rozwoju usług na rynku KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) oraz dostosowania procesów do standardów rynkowych, Spółka planuje zainwestować w kolejne sortery paczkowe. Działanie to jest m.in. odpowiedzią na systematycznie rozwijający się sektor eCommerce, który w dobie pandemii znacznie powiększył swój udział w całym rynku zakupowym, realizowanym zarówno przez duże, jak i mniejsze podmioty. Ogłoszenie przetargu na gigantyczne maszyny sortujące tysiące paczek dziennie zaplanowane zostało na 2 kwartał br.

Rozwój logistyki paczek jest niezbędny do realizacji strategicznych celów Poczty Polskiej w obszarze eCommerce. Planowane w tym roku są zarówno postępowania przetargowe na zakup dużych maszyn sortujących do trzech sortowni, ale także zakup innych urządzeń automatyzujących procesy sortowania różnego typu przesyłek. Pierwsze z tych urządzeń są już oddane do użytku w Komornikach i Zabrzu – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej. 

W styczniu tego roku uruchomiono nowy przenośnik przesyłek gabarytowych w sortowni w Komornikach (pod Poznaniem). To pierwsza z tegorocznych inwestycji Poczty Polskiej. Podajnik ułatwia obsługę przesyłek o niestandardowych rozmiarach, masie, bądź kształcie – które są trudne do opracowania na sorterze tradycyjnym. Nowa maszyna ma za zadanie odciążyć pracowników i zwiększyć efektywność procesu sortowania przesyłek dużych i niestandardowych. Drugi, bliźniaczy podajnik został zainstalowany w sortowni zabrzańskiej. Łączny koszt poniesiony przez Spółkę na zakup obu przenośników to 1,6 mln złotych. Zakupione przenośniki z jednej strony stanowią uzupełnienie parku maszynowego ww. sortowni. Z drugiej zaś strony efektywnie optymalizują pracę sortowni w Komornikach i Zabrzu, gdyż właśnie w nich opracowuje się najwięcej przesyłek gabarytowych. Jeszcze w tym roku planowane są kolejne tego typu inwestycje w innych pocztowych sortowniach. 

W drugim kwartale br. ogłoszony zostanie przetarg na trzy nowoczesne maszyny sortujące, które będą efektywniej obsługiwały paczki we wrocławskiej sortowni (już w 2022 roku), Lublinie i Lisim Ogonie pod Bydgoszczą (uruchomienie w roku 2023). Czwarta nowoczesna maszyna  zostanie zakupiona do nowej sortowni Warszawa 2.

(Źródło: Poczta Polska)

Przypisy