14 Forum Gospodarcze TIME „WYZWANIA ZIELONEJ TRANSFORMACJI CYFROWEJ”

Telekomunikacja, Przemysł, Finanse, Energetyka

WYDARZENIA

Forum Gospodarcze TIME to od lat największe wydarzenie sektora ICT w rejonie CEE. Jest neutralną platformą dialogu ekspertów, wymiany wiedzy i informacji, wpisaną w kalendarz największych konferencji w CEE. Stanowi miejsce ważnej debaty i konsultacji społecznych przedstawicieli Rządu, Komisji Europejskiej oraz regulatorów z przedsiębiorcami. W tegorocznej edycji Forum dominować będą tematy związane z wyzwaniami zielonej transformacji cyfrowej. Nadszedł czas, aby rozpocząć reformę rozproszonego rynku energii w Polsce, budowę europejskiej autonomii cyfrowej w przemyśle i usługach oraz przedstawić strategię cyfrowego rozwoju gospodarczego do 2050 roku.

Cyfrowa transformacja to proces obejmujący wszystkie dziedziny funkcjonowania gospodar­ki, społeczeństwa, państw, dokonujący się w wymiarze glo­balnym, europejskim i krajowym, który rozciągnięty jest na pokolenia. Na naszych oczach powstaje nowa rze­czywistość sieciowa, nazywana rzeczywistością wirtualną, przemysłem 4.0, gospodarką sieciową czy też społeczeństwem 5.0. W konse­kwencji wszelkie działania mieszczące się w pojęciu cyfryzacji powinny być z jednej strony mądrze rozłożone na kolejne obszary i etapy, a z drugiej jak najbardziej ze sobą spójne w osiąganiu zakła­danych cząstkowych celów w określonym czasie. Rozmiar rynku Unii Europejskiej daje krajom członkowskim nowe szanse rozwojowe. Jednak skorzystanie z nich wymaga ścisłej współpracy, szybkiej modernizacji ram regulacyjnych oraz przyśpieszenia i ujednolicenia całego procesu cyfryzacji EU.

 

Najważniejsze zagadnienia 14 Forum Gospodarczego TIME

CYFRYZACJA - Polski wkład w realizację Zielonego Ładu EU, Wyzwania zielonej transformacji cyfrowej, Zielony Ład - strategia rozwoju gospodarczego UE 2050, Dlaczego ludzie przeczą faktom naukowym? Internet a regulacje unijne Europejska przestrzeń danych zdrowotnych – nowy wymiar cyfrowego zdrowia, Budowa sieci współpracy dla rozwoju technologii i gospodarki cyfrowej TELEKOMUNIKACJA - Realizacja sieci łączności krytycznej w Polsce i na świecie • 5G – sieciowa rzeczywistość 2030 • Nie ma cyfryzacji bez telekomunikacji - jak usprawnić proces budowy sieci? • Czego zabrakło i dlaczego w Prawie Komunikacji Elektronicznej? • Hurtowy dostęp do sieci POPC • Definicja lokalizacji zakończenia sieci – za co odpowiada przedsiębiorca? • Dostęp do infrastruktury w świetle PKE • Klauzule modyfikacyjne i waloryzacyjne • Kompetencje przyszłości – rozwiązania AI w Telekomunikacji • Wdrożenie nowych zapisów dotyczących częstotliwości. FINANSE - Rządowe środki wsparcia wdrożenia Zielonego Ładu • Finansowanie inwestycji w sektorze ICT • Open Banking – aktualne problemy • Pieniądze cyfrowe banków centralnych (CBDC) Europejski wymiar finansowania inwestycji Zielonego Ładu • Zielone technologie w świecie finansów • W stronę zielonego E-commerce. MEDIA - Szanse i zagrożenia rynku medialnego • Założenia a efekty kampanii społecznej „Gotowi na DVB-T2/HEVC. PRZEMYSŁ 4.0 - Wsparcie MŚP w ramach polityki Zielonego Ładu • Europejska Autonomia Cyfrowa • Ekonomia skali Przemysłu 4.0 • Gospodarka wodorowa • Technologie powszechnego zastosowania. ENERGETYKA - Budowa konkurencyjnego rynku energetyki rozproszonej Obszary współpracy telekomunikacji i energetyki - jak korzystać wspólnie z infrastruktury • Budowa systemu taryf dynamicznych. CYBERBEZPIECZEŃŚTWO - Narzędzia realizacji cyberbezpieczeństwa Krajowy system cyberbezpieczeństwa i jego rola w gospodarce Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE - "Droga do Cyfrowej Dekady".

 

Zaproszeni goście: Premier Mateusz Morawiecki; Ministerstwo Rozwoju i Technologii; Janusz Cieszyński - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Cyberbezpieczeństwa, KPRM; Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Cecilia Bonefeld-Dahl – CEO Digital Europe, Doreen Bogdan-Martin – Director of the Telecommunication Development Bureau,  ITU Oliver Blank – Director European Affairs ZVEI, Wojciech Kamieniecki, Dyrektor, NCBR, Jacek OKO – Prezes UKE, Rafał Gawin – Prezes URE. Pełna lista prelegentów dostępna jest na fgtime.pl

Organizatorzy FGTIME 2021 – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki
i Telekomunikacji, Związek Cyfrowa Polska, Fundacja Digital Poland, Izba Gospodarki Elektronicznej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu, Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI, Związek Banków Polskich.

 

Forum Gospodarcze TIME odbędzie się w formule hybrydowej
w dniach 7-8 marca 2022 r. Program rejestracja -
fgtime.pl  
Uczestnictwo on-line w Forum jest bezpłatne.

 

Dodatkowe informacje: Krzysztof Węglarz, tel.: 504 278 770, e-mail: krzysztof.weglarz@kigeit.org.pl,
Izabela Felińska, tel.: 515 120 265, e-mail: izabela.felinska@kigeit.org.pl

Przypisy