Dołącz do czytelników
Brak wyników

TRANSPORT

26 października 2017

Wzrost przewozów, stabilne udziały rynkowe

37
Grupa PKP CARGO we wrześniu 2017 roku uzyskała 50,77 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,46 proc. pod względem masy towarowej - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

 W tym samym okresie Grupa przewiozła o 3,1 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 3,2 proc. większą niż we wrześniu 2016 roku.

W porównaniu do wyników z września 2016 roku, w tym samym okresie 2017 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. paliw, kamienia, kontenerów, metali,  innych art. chemicznych oraz towarów z grupy pozostałe ładunki.

Zwiększone przewozy paliw były efektem m.in. większych transportów z jednej z baz paliw w kraju oraz w imporcie lądowym ze Wschodu do terminali/baz paliw w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na paliwa po zmianach legislacyjnych likwidujących szarą strefę w gospodarce, a także zwiększonych przewozów dla jednego z przewoźników z branży paliw ze względu na brak możliwości realizacji przez tego przewoźnika przewozów własnymi zasobami.

Wzrost przewozów kamienia był wynikiem m.in. pozyskania transportów od konkurencyjnego przewoźnika, rozpoczęcia świadczenia przewozów na rzecz nowego klienta na potrzeby budowy jednej z dróg w kraju oraz zwiększonyc...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy