Dołącz do czytelników
Brak wyników

TRANSPORT

4 września 2017

Wyniki Grupy PKP CARGO w pierwszym półroczu 2017 r.

35
W pierwszym półroczu 2017 r. przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 2 267 mln zł i były wyższe o 6,8% w stosunku do przychodów z tego samego okresu 2016 roku.

W pierwszym półroczu 2017 r. przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 2 267 mln zł i były wyższe o 6,8% w stosunku do przychodów z tego samego okresu 2016 roku. 

EBITDA wyniosła 333 mln zł i była lepsza aż o 72% niż w analogicznym okresie ub. roku. Wynik netto po 6 miesiącach br. wyniósł 19 mln zł i był wyższy o 135 mln zł r/r. Zarząd Spółki jest przekonany, że w kolejnych miesiącach Grupa utrzyma tendencję wzrostową. Mają temu sprzyjać realizowane w kraju duże projekty infrastrukturalne i rosnąca obecność PKP CARGO na rynkach zagranicznych, w tym na Nowym Jedwabnym Szlaku.

W pierwszym półroczu 2017 r. przewozy Grupy PKP CARGO pod względem pracy przewozowej były o 11% większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosły 15,0 mld tkm. Po pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. udział Spółki w rynku kolejowych przewozów towarowych w ujęciu pracy przewozowej wyniósł 52,7%. Na szczególną uwagę zasługują wyniki w segmencie przewozów intermodalnych, w którym Spółka zanotowała wzrost aż o 33% pod względem pracy przewozowej (w tym w przewozach zagranicznych o 24%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wysokie wzrosty zanotowano także w segmencie kruszyw i materiałów budowlanych, metali i rud metali, paliw płynnych i artykułów chemicznych. W pierwszym półroczu 2017 r. praca przewozowa wykonana przez Grupę PKP CARGO w tych segmentach była odpowiednio o 32%, 19%, 17% i 12% większa niż w pierwszej połowie ub. roku.

Prezentowane dziś wyniki potwierdzają, że mamy powody do satysfakcji i optymizmu. Przyjęte w ub. roku przez nowy Zarząd zmiany w zarządzaniu i funkcjonowaniu Spółki przynoszą efekty. Dzięki ciężkiej pracy całej naszej załogi po wielu miesiącach jesteśmy znów na plusie. Wypracowaliśmy solidne wyniki, utrzymujemy koszty pod kontrolą, co potwierdza, że obraliśmy właściwy kierunek rozwoju. Jestem przekonany, że także w kolejnych miesiącach utrzymamy tę korzystną dla nas tendencję - mówi Maciej Libiszewski, prezes PKP CARGO. 

Spółka umacnia z miesiąca na miesiąc swoją pozycję rynkową i odnotowuje największe wzrosty ze wszystkich kolejowych firm transportowych działających na polskim rynku. Podstawą sukcesu jest rozwój obszarowego modelu zarządzania, współpracy międzynarodowej i przewozów intermodalnych oraz optymalizacja...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy