Wyniki Grupy PKP CARGO w pierwszym półroczu 2017 r.

TRANSPORT
W pierwszym półroczu 2017 r. przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 2 267 mln zł i były wyższe o 6,8% w stosunku do przychodów z tego samego okresu 2016 roku.

W pierwszym półroczu 2017 r. przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 2 267 mln zł i były wyższe o 6,8% w stosunku do przychodów z tego samego okresu 2016 roku. 

EBITDA wyniosła 333 mln zł i była lepsza aż o 72% niż w analogicznym okresie ub. roku. Wynik netto po 6 miesiącach br. wyniósł 19 mln zł i był wyższy o 135 mln zł r/r. Zarząd Spółki jest przekonany, że w kolejnych miesiącach Grupa utrzyma tendencję wzrostową. Mają temu sprzyjać realizowane w kraju duże projekty infrastrukturalne i rosnąca obecność PKP CARGO na rynkach zagranicznych, w tym na Nowym Jedwabnym Szlaku.

W pierwszym półroczu 2017 r. przewozy Grupy PKP CARGO pod względem pracy przewozowej były o 11% większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i wyniosły 15,0 mld tkm. Po pierws...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy