Dołącz do czytelników
Brak wyników

TRANSPORT

11 października 2017

Umowa CARGOTOR z SYSTRA podpisana

38
Sprawniejszy transport towarów oraz znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego - to najważniejsze cele projektu w ramach podpisanej w Warszawie przez CARGOTOR i SYSTRA umowy na wykonanie studium wykonalności i projektu budowlanego dla Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze.

To dla nas priorytetowe przedsięwzięcie w przeciągu najbliższych kilku lat. Projekt, z którym wiążemy wielkie nadzieje. Rejon Przeładunkowy Małaszewicze jest kluczowym miejscem na logistycznej mapie Europy, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy projekt Nowego Jedwabnego Szlaku przeszedł z fazy planowania do fazy faktycznej realizacji i niezwykle dynamicznie się rozwija. Modernizacja jest konieczna, aby czas transportu koleją z i do ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy