POD NASZYM PATRONATEM: Webinarium: Jak sprawić, by ostatnia mila była zieloną milą?

WYDARZENIA

30.06.2021 w godz. 11.00-12.00 redakcja „Logistyki a Jakość” wraz z firmą Emapa S.A. przygotowała bezpłatne webinarium organizowane w formule online.

Zakres tematyczny spotkania wyprzedza moment, gdy zrównoważony rozwój i minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko staną się konkretnymi działaniami jako wytyczne do wdrożenia w przedsiębiorstwach. Będą to kryteria, by podążać za dyrektywą unijną dot. emisji CO2. Rola transportu ma tu ogromne znaczenie.

PROGRAM WEBINARU:

CZĘŚĆ 1.
OBECNIE DOSTĘPNE METODY ZMNIEJSZENIA EMISJI CO2 W FIRMIE TRANSPORTOWEJ I DYSTRYBUCYJNEJ. KTÓRĄ ŚCIEŻKĄ PODĄŻAĆ?

CZĘŚĆ 2.
CZY MOŻLIWE JEST ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRZY JEDNOCZESNYM MINIMALIZOWANIU KOSZTÓW?

CZĘŚĆ 3.
ILE JESTEM W STANIE ZAOSZCZĘDZIĆ DZIĘKI ALGORYTMOM OPTYMALIZUJĄCYM TRASY?

CZĘŚĆ 4.
PRZEGLĄD STUDIÓW PRZYPADKU.

ZOBACZYSZ NA PRZYKŁADACH, JAK MOŻESZ TO SAM WDROŻYĆ W ŻYCIE:

 • Wyeliminujesz puste przebiegi.
 •  Zaplanujesz więcej punktów na 1 trasie.
 •  Najlepiej wykorzystasz dostępną przestrzeń ładunkową.
 •  Zoptymalizujesz, czyli zaplanujesz krótsze trasy.
 •  Wyeliminujesz zbędne pojazdy - po optymalizacji tę samą pracę będzie w stanie wykonać często mniejsza liczba pojazdów.
 •  Lepiej wpasujesz się w okna czasowe, wyeliminujesz spóźnienia.
 •  Znajdziesz optymalną lokalizację magazynu czy hurtowni.
 •  Lepiej dobierzesz pracowników do zadań (lokalizacja pracowników a eliminowanie niepotrzebnych, dalekich kursów z miejsca zamieszkania).

WEBINARIUM JEST DLA CIEBIE, JEŚLI JESTEŚ/ODPOWIADASZ ZA:

 •  dyrektorem łańcucha dostaw,
 •  menedżerem łańcucha dostaw,
 • dyrektorem logistyki,
 • menedżerem logistyki,
 • specjalistą odpowiedzialnym za wybór oprogramowania do planowania tras dla kierowców,
 • zarządzanie zespołem,
 •  procesy planowania, dystrybucji, zaopatrzenia,
 •  projekty w obszarze łańcucha dostaw.

Wiedzą podzieli się:

Mariusz Stasiak, Prezes Zarządu Emapa S.A.

Zbudował zespół badawczo rozwojowy zajmujący się rozwojem nowoczesnych algorytmów optymalizacyjnych w firmie Emapa. Efektem prac zespołu jest stworzenie jednej z najlepszych i najbardziej uniwersalnych technologii do optymalizacji problemów transportowych co zostało potwierdzone pobiciem ponad 250 rekordów optymalizacyjnych w badaniach instytutu międzynarodowego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, w wyniku których powstały kluczowe produkty i usługi powiększające portfolio Spółki Emapa.

Firma rozpoczęła działalność w 2001 roku tworząc i rozwijając cyfrową mapę Polski. W oparciu o nią powstały rozwiązania optymalizujące transport i geomarketingowe pozwalające firmom świadomie generować oszczędności i podejmować racjonalne decyzje biznesowe związane z mapą.

W ostatnich latach specjalizacją Emapa jest zaawansowana optymalizacja tras – tworzenie algorytmów do planowania tras. Bazując na wynikach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz doświadczeniach z wdrożeń u klientów, każdego dnia poprawiana jest skuteczność wykorzystywanych algorytmów. Jakość algorytmów od Emapa została potwierdzona ponad 250 rekordami w światowych badaniach benchmarkowych.

Zapisy na stronie: www.webinar-optymalizacja.pl.

(Źródło: Redakcja)

Przypisy