Pakiet Mobilności nakłada nowe obowiązki na spedytorów. Prawo

TRANSPORT

Wiele już powiedziano o obowiązkach przewoźników i ewentualnych sankcjach za nieprzestrzeganie Pakietu Mobilności. To jednak niejedyna grupa uczestników operacji przewozowych, których obejmują jego postanowienia. Art. 14a rozporządzenia (UE) 2020/1055A nakłada dodatkowe zobowiązania na podmioty organizujące przewozy, w tym spedytorów.

Spedytorzy są swoistym buforem informacji i obowiązków pomiędzy zleceniodawcami a przewoźnikami. Ten fakt nakłada na nich odpowiedzialność za należyte wykonywanie postanowień Pakietu Mobilności. 
Wraz z wprowadzeniem art. 14a rozporządzenia (UE) 2020/1055 prawo unijne nakłada na państwa członkowskie obowiązek wdrożenia przepisów podobnych do sec. 7c niemieckiej ustawy o transporcie drogowym. Prawdopodobnie nowe wymagania idą nawet dalej niż dotychczasowe podejście przyjęte w prawie niemieck...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy