Dołącz do czytelników
Brak wyników

TRANSPORT

3 stycznia 2018

Nowe spojrzenie na umowy w świetle MSSF 16

42
Podmioty zaangażowane w szeroko pojętą branżę transportową muszą być świadome, że MSSF 16 dotknie wszystkie umowy zawierające jakąkolwiek formę leasingu, zmieniając sposób księgowania aktywów.

Branża logistyczna stosuje najwięcej rozwiązań, które MSSF 16 zalicza do leasingu

Długoterminowy wynajem pojazdów, umowy czarteru na określony czas i inne ustalenia, które są szeroko stosowane w branży, zwykle wchodzą w zakres definicji leasingu. Badanie przeprowadzone przez PwC w 2015 r. wykazało, że średni wzrost zadłużenia w branży logistycznej wyniesie 24%, a średni wzrost EBITDA - 20%.

U leasingobiorców, historycznie, większość umów wynajmu pojazdów uznawano za leasing operacyjny i dlatego nie miały one żadnego odzwierciedlenia na bilansie najemców. Wynajem był zazwyczaj ujmowany w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres leasingu i klasyfikowany w całości jako koszty operacyjne. Zgodnie z nowym standardem kontrakty te zostaną ujęte w bilansie, a rozliczenie w rachunku wyników będzie musiało zostać podzielone na koszty operacyjne (amortyzacja) i koszty finansowe. Wpływ nowego standardu na sprawozdawczość finansową najemców jest zatem znaczący i może prowadzić do zmiany w ich zachowaniu podczas negocjowania nowych umów. Będzie to miało również wpływ na działalność armatorów i firm transportowych (leasingodawców).

W jaki sposób pod MSSF 16 traktować dotychczasowe rozwiązania najmu pojazdów? 

  • Wynajem pojazdów zazwyczaj spełnia nową definicję leasingu, ponieważ w ramach tych umów najemca kontroluje korzystanie z wynajmowanego pojazdu.
  • Wynajem całej floty pojazdów prawdopodobnie zawierać będzie zarówno leasing (tj. prawo do użytkowania pojazd...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy