logtok– konkretne rozmowy logistyków online

WYDARZENIA AKTUALNOŚCI

Ruszamy z zupełnie nowym cyklem rozmów logistycznych dowożących cele biznesu. Sprawdźcie o czym, z kim i dlaczego będziemy rozmawiać. Let’s talk!

Świat zmienia się bardzo szybko, a firmy stają przed wyzwaniami coraz bardziej kompleksowych, biznesowych i rynkowych zależności. Strategie, łańcuchy dostaw, cała logistyka zmieniają się w mgnieniu oka.

logtok w założeniu to żywa dyskusja, wymiana poglądów i perspektyw, której potrzebę zauważyliśmy podczas Kongresu Modern Warehouse 2020. Inicjatywa ta inspirować ma do lepszych działań i rozważnych decyzji. Razem z współtwórcami – firmą doradczą Chaingers i sprawdzonym duetem  - Bartoszem Jacyną i Łukaszem Musialskim, którzy wcielą się w rolę prowadzących, liczymy, że spotkania te przyniosą wiele owocnych wniosków.

Dobra dyskusja to też wiele punktów widzenia. W cyklu czterech rozmów spotykać będziemy się w wybrane czwartki o 11.00 w gronie profesjonalistów, którzy prezentować będą zarówno stronę logistyków, zarządu, jak i ekspertów rynkowych.

Dyskusja #1 – o strategii logistycznej

Pierwsza rozmowa pod hasłem: „jak logistyka ma „dowieźć” cele strategiczne biznesu?” odbędzie się już 25 lutego br. Dyskutować będziemy nie tylko o tym jak zadbać o bezpieczeństwo i niezależność decydując o kształcie rozwiązań i organizacji, ale również o tym co wybrać – outsourcing czy insourcing, a także czy inwestować w jedno czy wiele centrów logistycznych? Podczas tej rozmowy, której partnerem jest ROHLIG SUUS Logistics doświadczeniem podzielą się:

  • Krzysztof Nitsch, COO, Board Member Marketing Investment Group,
  • Grzegorz Borkowski, dyrektor operacyjny, członek zarządu operacyjnego IGLOTEX,
  • Romuald Jaworski, Strategic Development Manager ROHLIG SUUS Logistics,
  • Artur Malarski, Contract Logistics Director CEE/prokurent ROHLIG SUUS Logistics.

Dyskusja #2 – o skalowaniu biznesu

Jakie konsekwencje niesie automatyzacja? Co pozwoli zachować elastyczność? Jak wdrażać głębokie zmiany przy zachowaniu pełnej operacyjności? Jak uniknąć pułapek niewiedzy i myślenia życzeniowego? Odpowiedzi na te pytania poznamy podczas drugiej rozmowy, która odbędzie się 15 kwietnia br. pod hasłem: „jak odpowiedzieć na intensywne zmiany rynkowe dopasowaną logistyką?”

Dyskusja #3 – o stabilnym rozwoju

Jak planować inwestycje w logistyce we właściwym momencie i z właściwymi kompetencjami? – to myśl przewodnia trzeciej rozmowy. 10 czerwca br. poddamy dyskusji wątki dotyczące racjonalnego wdrażania zmian, odpowiedniego czasu na inwestycje, czy ograniczania ryzyka.

Dyskusja #4 – o konflikcie priorytetów

W ostatniej rozmowie, która będzie miała miejsce 9 września br., poruszymy szeroki temat wyznaczania priorytetów i tego jakie znaczenie ma merytoryczna dyskusja pomiędzy magazynem i logistykami, a sprzedażą i produkcją. Dowiemy się jak zadbać o konstruktywny rezultat dyskusji, jak zabezpieczyć skuteczność rozwiązań i jak podejmować decyzje wysokiej jakości?

Przysłuchaj się dyskusjom – zgłoś się na www.logtok.pl. Twój udział w tym wydarzeniu jest BEZPŁATNY!

Przypisy