Jak nie kupić kota w worku? Brakuje jednolitej bazy wymagań, jakim powinny odpowiadać towary sprowadzane z zagranicy

Bezpieczne łańcuchy dostaw

Większości obywateli naszego kraju odprawa celna kojarzy się głównie z koniecznością zapłaty danin publicznych w postaci cła oraz podatku VAT. Sięgnięcie do kieszeni bywa oczywiście bolesne, ale ostatecznie można się z tym pogodzić. W końcu, jak pisał Benjamin Franklin, „na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. Niestety, schemat „4Z” (zgłosić, zapłacić, zaksięgować, zapomnieć) nie zawsze ma zastosowanie. Organy celne do owych czterech „Z” dorzucają czasami jeszcze jedno swoje – „Z” jak: „zatrzymać”.

Strażnicy unii

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej wyznacza tej instytucji aż 25 różnych zadań, z których tylko kilka ma aspekt fiskalny. I tak, gdzieś pomiędzy zadaniami związanymi z Intrastatem i Extrastatem a tymi dotyczącymi systemu monitorowania przewozu towarów, znalazł się taki oto punkt (art. 2 ust. 1 ustawy o KAS): „18) wykonywanie zadań wynikających z zakazów i ograniczeń w obrocie towarowym z zagranicą ustanowionych w szczególności ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt, roślin, środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ochronę konsumentów, bezpieczeństwa międzynarodowego, dziedzictwa narodowego, praw własności intelektualnej i środków polityki handlowej”.
Na pierwszy rzut oka brzmi to dość niewinnie. Jeśli jednak zgłębimy temat, okaże...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy