Transport materiałów niebezpiecznych koleją. Niezawodny sprzęt i przestrzeganie procedur

Bezpieczne łańcuchy dostaw

Ładunki niebezpieczne stanowią znaczny udział w kolejowych przewozach towarowych. Głównym ładunkiem „niebezpiecznym” są ładunki ropopochodne. O ich bezpieczeństwo dbają profesjonalni doradcy ds. bezpieczeństwa. Dzięki temu od lat nie było w Polsce katastrofy kolejowej z udziałem ładunków niebezpiecznych.

Polska ma restrykcyjne przepisy, oparte na wymogach międzynarodowych, które regulują bezpieczeństwo tych przewozów. Na polskim rynku liderem jest spółka Lotos Kolej, która w rekordowym 2019 r. przewiozła 13 mln t tych ładunków. Aż 70% przewożonych w Polsce materiałów niebezpiecznych stanowi ropa naftowa i produkty ropopochodne; benzyny, oleje oraz gazy techniczne, głównie propan-butan oraz kwas siarkowy. Zdecydowana większość jest przewożona w cysternach.

Obowiązek posiadania doradcy ds. bezpieczeństwa

Polska dba o bezpieczeństwo przewozów niebezpiecznych i od kilku lat ilość zdarzeń związanych z tymi przewozami jest na podobnym, niewielkim i bezpiecznym poziomie. Przed kilku laty wyszło rozporządzenie zobowiązujące każde przedsiębiorstwo transportowe przewożące koleją towary niebezpieczne do wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych. – Obowiązek wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją (doradcy RID) wynika wprost z ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 756). Taki obowiązek wskazany był również we wcześniejszej ustawie z dnia 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 97, poz. 962) – wyjaśnia Tomasz Frankowski, rzecznik prasowy Urzędu Transportu Kolejowego. Kolej to nie tylko ekologiczny przewoźnik, który aż 5-krotnie mniej emituje dwutlenku węgla do atmosfery niż samochód, ale też najbezpieczniejszy środek transportu lądowego. – Dlatego jest naturalnym kandydatem do przewozu towarów niebezpiecznych. Aby jednak przewóz tego rodzaju towarów nie był utożsamiany ze wzrostem zagrożenia i występowani...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy