ID Logistics wdraża najnowocześniejszy system do zarządzania zapasami w magazynach

AKTUALNOŚCI IT

ID Logistics wzmacnia ofertę usług o wartości dodanej. W centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej operator wdrożył kolejne, nowe rozwiązanie – zarządzanie bezpiecznym stockiem w imieniu klienta, z wykorzystaniem jednego z najnowocześniejszych systemów do zarządzania zapasami magazynowymi.

Centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej, obsługiwane przez ID Logistics, odpowiada za zaopatrzenie blisko 1800 punktów sprzedaży w całej Polsce w artykuły spożywcze i napoje oraz środki ochrony osobistej, tj. maseczki czy płyny dezynfekujące. Do zadań operatora należy nie tylko kompleksowe zarządzanie operacjami magazynowymi, ale także, co wciąż nie jest standardem na rynku logistyki kontraktowej, zapasami magazynowymi i zamówieniami w imieniu klienta. W ramach usługi wartości dodanej – zarządzanie bezpiecznym stockiem, zespół ID Logistics koordynuje i kontroluje zamówienia od dostawców, ustala limity dostaw i czas ich realizacji oraz planuje i zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów w magazynie.

Jako operator logistyczny specjalizujący się w dedykowanej logistyce kontraktowej, musimy być otwarci na doskonalenie procesów i ich optymalizacje. Najczęściej w magazynach wykonywane są usługi kompletacji, składowania, rozładunku i załadunku, w oparciu o dane przekazywane przez klienta. Wciąż niewiele firm logistycznych samodzielnie zarządza zapasami i zamówieniami. Rozszerzając zakres naszych zadań o bezpieczne zarządzanie stockiem, nie tylko zwiększyliśmy efektywność, ale też usprawniliśmy realizację zamówień i współpracę z dostawcami, gwarantując ciągłość dostaw towarów do punktów sprzedaży w całej Polsce – mówi Renata Reszka, dyrektor centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej.

Zarządzanie zapasami a ciągłość dostaw 1800 punktów sprzedaży

ID Logistics, aby prawidłowo zarządzać zapasami towarów przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości zaopatrzenia wszystkich punktów dostaw, wdrożył w magazynie w Woli Bykowskiej jeden z najnowocześniejszych systemów do zarządzania zapasami magazynowymi - EWR firmy Generix. Dzięki szerokiej funkcjonalności i możliwościom elastycznego rozbudowywania o kolejne elementy, zapewnia pełną kontrolę procesów i zabezpiecza zapasy magazynowe przed wyczerpaniem, wynikającym ze wzrostu popytu, nieterminowości dostaw czy brakiem towarów u dostawców.

Podstawą do planowania i przygotowywania zamówień dla dostawców jest prognoza sprzedaży i bieżące, skonsolidowane zamówienia z punktów sprzedaży, rotacja artykułów, utrzymanie zapasu zgodnie z założeniami klienta oraz śledzenie wypełnienia magazynu. Aby móc prawidłowo zarządzać zapasem artykułów, konieczne było wdrożenie prostego w obsłudze narzędzia, dzięki któremu te założenia mogą być zrealizowane – wyjaśnia Renata Reszka.

EWR, zintegrowany z systemem zarządzania magazynowego WMS, został dostosowany do wymogów całego łańcucha dostaw klienta, m.in. w zakresie zarządzania przepływem towarów od dostawców oraz tworzenia harmonogramu dostaw do punktów sprzedaży. Narzędzie pozwala specjalistom ID Logistics m.in. na tworzenie modeli prognoz dla konkretnej grupy artykułów, tworzenie miejsc wysyłki (wskazanie magazynu, gdzie ma być dostarczony towar) i tzw. grup uzupełnienia (łączenie artykułów z danym dostawcą i fabryką), referencji czy kontrolę rozbieżności między prognozowaną ilością dostaw a ich realizacją. Ułatwia też planowanie wielkości zapasów w określonych ramach czasowych, w zależności od prognozowanych potrzeb klienta, z uwzględnieniem takich czynników jak sezonowość sprzedaży czy akcje promocyjne. System jest rozbudowany o kolejne funkcjonalności, jak wprowadzona w ostatnim czasie możliwość zarządzania datami przydatności i raportowanie. Co więcej, system EWR, wdrożony przez ID Logistics, może był wykorzystywany nie tylko w centrum dystrybucji zarządzanym przez operatora, ale także innych magazynach klienta.

Wdrożenie systemu EWR w centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej i dostosowanie go do potrzeb magazynowych poprzedziły kilkumiesięczne testy pilotażowe, w których uczestniczyli specjaliści ID Logistics z działu realizacji zamówień oraz IT.

(Źródło: ID Logistics)

Przypisy