Dołącz do czytelników
Brak wyników

TRANSPORT

22 września 2017

Dalsze wzrosty w przewozach i udziałach rynkowych

0 275
Udziały w rynku i wyniki przewozowe Grupy PKP CARGO w sierpniu 2017 roku - dane GUS.

Grupa PKP CARGO w sierpniu 2017 roku uzyskała 51,01 proc. udziału w rynku pod względem pracy przewozowej i 44,84 proc. pod względem masy towarowej – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym samym okresie Grupa przewiozła o 12,0 proc. więcej ładunków i wykonała pracę przewozową o 7,5 proc. większą niż w sierpniu 2016 roku.

POLECAMY

W porównaniu do wyników z sierpnia 2016 roku, w tym samym okresie 2017 roku Grupa PKP CARGO zwiększyła przewozy m.in. kamienia, paliw, kontenerów, metali,  towarów z grupy pozostałe ładunki oraz innych art. chemicznych.

Wzrost przewozów kamienia był wynikiem m.in. pozyskania transportów od konkurencyjnego przewoźnika, zwiększonego zapotrzebowania odbiorców na przewozy kruszyw do betoniarni i wytwórni mas bitumicznych oraz realizacji przewozów na potrzeby budowy kilkunastu odcinków dróg i obwodnic.

Zwiększone przewozy paliw były efektem m.in. zwiększonych transportów z jednej z baz paliw w kraju oraz w imporcie lądowym ze Wschodu do terminali/baz paliw w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na paliwa po zmianach legislacyjnych likwidujących szarą strefę w gospodarce, a także zwiększonych przewozów dla jednego z przewoźników z branży paliw ze względu na brak możliwości realizacji przez tego przewoźnika przewozów własnymi zasobami.

Większe przewozy kontenerów uzyskano za sprawą m.in. zwiększonych transportów z portów morskich i w odwrotnym kierunku...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy