Branża TSL wśród nagrodzonych przez Państwową Inspekcję Pracy

AKTUALNOŚCI

W warszawskim Zamku Królewskim odbyła się coroczna gala, podczas której nagrody otrzymali najlepsi organizatorzy bezpiecznej pracy. Wśród wyróżnionych znaleźli się pracownicy branży TSL.

Podczas uroczystej gali podsumowano i uhonorowano  laureatów konkursów Państwowej Inspekcji Pracy. Witając uczestników wydarzenia, Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, powiedziała – Mam dziś zaszczyt uhonorować tych, którzy pomimo napotykanych trudności podejmują  wyzwanie i dążą do wypracowania pozytywnych wzorców w środowisku pracy.

W  1919 r. PIP powołał Józef Piłsudski

Szefowa PIP zwróciła uwagę, że tegoroczna uroczysta gala odbywa się u progu 2024 roku, w którym będziemy świętować 105-lecie Państwowej Inspekcji Pracy. - W styczniu 2024 r. minie 105 lat od podpisania przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekretu tymczasowego „O urządzeniu i działalności inspekcji pracy”. Hasłem przewodnim obchodów 105-lecia naszej instytucji będzie „Nowoczesny wymiar ochrony pracy” – dodała. Minister Marlena Maląg nadała Głównemu Inspektorowi Pracy Katarzynie Łażewskiej-Hrycko Odznakę Honorową Primus in Agendo. Minister Maląg zwróciła uwagę, że  praca daje poczucie godności, stabilizacji i dlatego jest wyjątkowo chroniona. - Dlatego zależy nam na tym, żeby zarówno strona pracownicza, jak i strona pracodawców czuły się dobrze. Dlatego PIP podejmuje wiele inicjatyw, które sprzyjają temu, aby rynek pracy był stabilny. Wszystkie działania, te całkiem nowe, chociażby związane z wdrażaniem pracy zdalnej, ale i różne kontrole przyczyniają się do tego, że bezpieczeństwo pracy jest podnoszone, a my możemy się cieszyć, że miejsce pracy staje się bezpieczne, zaś zatrudnienie stabilne – mówiła  minister.

Nagrodzeni: dyrektor GDDKiA i kolejowy działacz związkowy

Nagrodę im. Haliny Krahelskiej, międzywojennej działaczki i dziennikarki promującej BHP, przyznawaną przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie prewencji zagrożeń wypadkowych i zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia pracujących  otrzymały w tym roku osoby związane z branżą TSL: Tomasz Pałasiński, dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie oraz Piotr Antoni Dubrownik, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Rewidentów Taboru. Oprócz nich nagrodzeni zostali: Krystyna Dębkowska, przewodnicząca Regionu Pomorskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych; Aleksandra Hadzik, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Jacek Kocięcki, dyrektor Departamentu Techniki w Urzędzie Dozoru Technicznego; Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” do spraw branż; Łukasz Pisarczyk, doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, nauczyciel akademicki, praktyk; dr hab.Kinga Polańska, kierownik Zakładu Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia w Instytucie Medycyny Pracy imienia Profesora Jerzego Nofera; Urszula Rusecka, poseł na Sejm VII, VIII, IX i X kadencji, pełniąca funkcję przewodniczącej sejmowej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej;Alicja Stefaniak, dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Wśród laureatów zakłady lotnicze i Tramwaje Warszawskie

Statuetki „Mecum Tutissimus Ibis" (ze mną będziesz najbezpieczniejszy) w kategorii firm zatrudniających powyżej 249 osób zostały wyróżnione Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., nominowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie. W gronie wyróżnionych najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy znalazł się Mirosław Pawlak, społeczny inspektor pracy w Tramwajach Warszawskich. Nagrodą Głównego Inspektora Pracy im. Romana Giedrojcia zostali wyróżnieni: Włodzimierz Łabanowski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie; Dariusz Natkaniec z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach;Dariusz Smoliński z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.

Przypisy