Zmiany w kadrze zarządzającej FM Logistic Central Europe

AKTUALNOŚCI OPERATORZY LOGISTYCZNI

Wraz z 1 czerwca br. weszły w życie zmiany w zespole zarządzającym FM Logistic w regionie Europy Centralnej, tj. Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Stanowisko dyrektora operacyjnego odpowiadającego za działalność magazynową firmy w Polsce objął Rafał Woźniak.

Zastąpił on w tym zakresie Guilhema Vicaire, który nadal pozostaje dyrektorem operacyjnym na Czechy i Słowację oraz przejmuje obowiązki dyrektora ds. rozwiązań biznesowych na Europę Centralną.

Obaj panowie wchodzą w skład zespołu zarządzającego firmą tzw. Committee of Directors w regionie i raportują bezpośrednio do Daniela Franke, dyrektora zarządzającego FM Logistic Central Europe.

Nowy obszar obowiązków Guilhem Vicaire przejmuje od opuszczającego region Europy Centralnej Sebastiena Nivala i obejmuje on następujące działy: IT CE, projektowanie rozwiązań i zarządzanie projektami CE, innowacje CE, techniczny CE. Ponadto pozostaje odpowiedzialny za działy ciągłego doskonalenia oraz co-packingu CE, a także za zarządzanie operacyjne w Czechach i na Słowacji.

Rafał Woźniak natomiast, dotychczasowy zastępca Guilhema Vicaire, będzie odpowiadał za całość działalności magazynowej FM Logistic w Polsce. W centrum jego uwagi będą wszystkie operacje magazynowe i wdrożenia dla obecnych i nowych klientów operatora, oraz doskonałość operacyjna usług magazynowych w Polsce.

Zarówno Guilhem Vicaire, jak i Rafał Woźniak to długoletni pracownicy firmy, którzy przez lata rozwijali swoją karierę  w strukturach FM Logistic.

Guilhem Vicaire dołączył do FM Logistic w 1997 roku na początku działalności operatora w Czechach i na Słowacji,  a także w Polsce. W 2006 na 2 lata opuścił firmę i dołączył do  do grupy farmaceutycznej w Rumunii, aby poprowadzić projekt automatyzacji magazynów poprzez wdrożenie najnowocześniejszych zautomatyzowanych rozwiązań. Ponownie w FM Logistic od 2008 roku w Rosji kierował działami wsparcia, a później największym obiektem Grupy FM skupiającym ponad 2000 pracowników. W 2011 został przeniesiony do Polski, gdzie objął stanowisko dyrektora operacyjnego, a następnie w 2018 roku został dyrektorem operacyjnym na Europę Centralną.

Rafał Woźniak rozpoczął pracę w FM Logistic w 2005 roku jako pracownik administracyjny. W 2011 roku awansował na stanowisko kierownika magazynu na platformie logistycznej we Mszczonowie, następnie w 2012 roku został dyrektorem platformy na Śląsku. Po 3 latach, w 2015 roku objął stanowisko dyrektora platformy w Błoniu i Parzniewie. W styczniu 2017 roku postanowił dołączyć do firmy Eurocash SA jako menedżer logistyki w kanale HORECA. W październiku 2020 roku wrócił do FM Logistic jako zastępca dyrektora operacyjnego.

Zmiany w zespole zarządzającym FM Logistic CE mają na celu wzmocnienie wsparcia dla realizacji głównych celów strategicznych firmy w regionie, do których należą między innymi: omnichannel, logistyka miejska, zrównoważony rozwój.

Obecny skład Committee of Directors FM Logistic Central Europe liczy 7 osób, są to: Daniel Franke - Dyrektor Zarządzający CE, Blanka Borkowska - Dyrektor Zasobów Ludzkich CE, Guilhem Vicaire - Dyrektor ds. Rozwiązań Biznesowych CE i Dyrektor Operacyjny na Republikę Czeską i Słowację, Magdalena Lubańska-Wiśniewska - Dyrektor Transportu, Marta Zonik - Dyrektor Finansowy,  Rafał Woźniak - Dyrektor Operacyjny, Tomasz Oczkowski - Dyrektor Handlowy CE

(Źródło: FM Logistic)

Przypisy