Dołącz do czytelników
Brak wyników

AKTUALNOŚCI

13 marca 2020

Zalecenia dla branży transportowej i logistycznej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

32
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, MR - we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym - przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców z branży transportowej i logistycznej.

Zaleca się:

  1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
  2. Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych (telefon, mail) w miejsce kontaktów bezpośrednich.
  3. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych.
  4. Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
  5. Promować w miarę możliwości używanie rękawic ochronnych podczas wykonywania prac.
  6. Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą. W miarę możliwości zapewnić, kierującym pojazdami, dostępność żeli lub płynów dezynfekujących.
  7. Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w pomieszczeniach w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
  8. Wywiesić w widoczny...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy