Ranking TSL 2022

AKTUALNOŚCI

Szkoła Główna Handlowa oraz Dziennik Gazeta Prawna ogłosiły kolejny nabór do badania firm logistyczno-transportowych, na podstawie którego powstanie Ranking TSL 2022. Ranking TSL 2022 tworzony jest (po raz 27) w oparciu o ankietę, którą on-line wypełniają firmy z branży logistyczno-transportowe. Ankieta dostępna jest na stronie www.rankingTSL.pl.

Do udziału w badaniu zapraszane są firmy TSL, które w 2021 roku uzyskały przychód z działalności podstawowej TSL na poziomie co najmniej 2 mln złotych i stanowił on nie mniej niż 51% wartości przychodu ogółem. W związku z tym, iż firmy branży TSL często prowadzą także działalność inną niż tylko TSL zamieściliśmy w ankiecie oddzielną rubrykę dotyczącą przychodów z całej działalności firmy oraz przychodów wyłącznie uzyskanych z działalności TSL. Pozostałe wskaźniki finansowe (zysk brutto, zysk netto, majątek trwały) odnoszą się do całej działalności firmy.

Warunkiem opublikowania informacji o firmie jest podanie danych finansowych dotyczących przychodu firmy, przesłanie ankiety i jej skanu do 30.04.2022 r. Badanie osobiście pilotuje prof. dr hab. Halina Brdulak z SGH w Warszawie.

Wzorem ostatnich lat ankiety uzupełnione są o blok: Szanse i zagrożenia dla branży TSL, a także bloki: Wpływ wydarzeń 2021 r. na działalność firmy (pandemia, pakiet mobilności, Zielony Ład i RCEP) oraz Bezpieczeństwo i Higiena.

Ranking firm TSL zostanie opublikowany w dodatku Transport Spedycja Logistyka w końcu czerwcu 2022 roku, który będzie dołączony do Dziennika Gazety Prawnej. Gala wręczenia nagród odbędzie się również w czerwcu 2022r.

Przypisy