Przejęcie w Finlandii: DB Schenker rozszerza swoją sieć

AKTUALNOŚCI OPERATORZY LOGISTYCZNI

DB Schenker przejmuje fińską grupę logistyczną Vähälä Yhtiöt • Klienci będą mogli dalej korzystać z dobrze znanych im usług

DB Schenker kontynuuje swój rozwój w Finlandii. Do sieci wiodącego operatora logistycznego w Europie Północnej dołączy pięć terminali i ponad 260 pracowników. W rezultacie podpisanej umowy DB Schenker przejmuje cały kapitał zakładowy spółki Vähälä Logistics Oy i jej spółek zależnych, występujących pod nazwą Vähälä Yhtiöt. Ta fińska rodzinna grupa logistyczna została założona w 1937 r. i jako partner sieci DB Schenker od dawna świadczy krajowe usługi transportu lądowego w środkowej i północnej Finlandii. Współpraca sięga 1956 roku.

Dzięki przejęciu wzmacniamy pozycję DB Schenker w Europie – mówi Helmut Schweighofer, CEO DB Schenker Europe. Poprzez nabycie Vähälä Yhtiöt, firmy, która już działa dla nas w Finlandii, mamy możliwość rozszerzenia struktury sieci transportu lądowego DB Schenker w środkowej i północnej części tego kraju.

Vähälä Yhtiöt zatrudnia 265 pracowników i jest pionierem w dziedzinie transportu przyjaznego środowisku, dzięki wykorzystaniu samochodów ciężarowych zasilanych gazem, furgonetek elektrycznych oraz długich naczep HCT. Zgodnie z umową, cała działalność operacyjna Vähälä Yhtiöt zostanie przejęta przez DB Schenker. Obie strony uzgodniły, że nie ujawnią ceny zakupu.

Po zawarciu umowy Vähälä Yhtiöt będzie nadal działać w perspektywie średniookresowej w zakresie krajowych przewozów lądowych, jako niezależny podmiot stowarzyszony obok DB Schenker w Finlandii.

(Źródło: DB Schenker)

Przypisy