Połączenie sił VGL Group i Solid Logistics

AKTUALNOŚCI OPERATORZY LOGISTYCZNI

We wrześniu VGL Group zrealizowała jedno z kluczowych działań w ramach założonej strategii rozwoju. W sierpniu została podpisana umowa inwestycyjna, na mocy której w dniu 22.09.2020 VGL Group nabyła 50% udziałów Solid Logistics.

Kolejnym krokiem integracji Spółek przewidzianym na połowę 2021 roku, będzie wymiana udziałów pomiędzy VGL i Solid. 

Do momentu realizacji II etapu transakcji firmy będą funkcjonować niezależnie, przygotowując się jednocześnie do optymalnego modelu integracji obu spółek.

Synergia wynikająca z połączenia VGL Group i Solid Logistics pozwoli umocnić wiodącą pozycję na rodzimym rynku logistycznym, a dzięki wymianie doświadczeń oraz wykorzystaniu licznych możliwości, Klienci obu firm uzyskają dostęp do szerszego wachlarza kompleksowych i konkurencyjnych usług.

Skalę Grupy po konsolidacji obrazuje poniższa infografika:

(Źródło: VGL Group)

Przypisy