Dołącz do czytelników
Brak wyników

WYDARZENIA

21 stycznia 2020

POD NASZYM PATRONATEM: Premierowa konferencja MHLC Europe 2020

0 347
Średnio co pięć dni w branży logistyki powstaje nowy start-up – wskazują wyniki analizy przeprowadzonej przez firmę Oliver Wyman. Kluczowy obszar ich zainteresowania skupia się wokół cyfrowej transformacji branży. To, jaki wkład mogą mieć start-upy w badanie oraz optymalizację własnych procesów, będzie jednym z tematów eu-ropejskiej konferencji Material Handling & Logistics Conference Eu-rope (MHLC Europe). Wydarzenie zainicjowane przez firmę Dematic odbędzie się 8-9 marca 2020 roku w Stuttgarcie, stanowiąc zapowiedź do następujących niedługo póżniej targów LogiMAT 2020.

Do stosowania nowych oraz cyfrowych metod w zarządzaniu łańcuchem dostaw inspirować będą założyciele start-upów, przedsiębiorcy oraz znane osobistości. Wśród tych ostatnich znajdą się doświadczony manager Formuły 1 Mark Gallagher oraz David Coulthard, 13-krotny zdobywca Grand Prix Formuły 1. Zdaniem tego drugiego nieodzownym elementem następujących zmian jest utrzymanie predykcyjne. Już w czasach, kiedy brał aktywny udział w rajdach samochodowych, aby zapobiegać przestojom, przed każdymi zawodami przeprowadzał szeroko zakrojone analizy danych.

POLECAMY

Formuła 1 koncentruje się na szybkości, wydajności i skupieniu potrzeb-nym do osiągania pomyślnych wyników w skali globalnej. Dotyczy to za-równo prowadzonych przez nas operacji logistycznych, jak i samych wy-ścigów; jako szybko zmieniający się biznes, w którym obserwujemy zwięk-szoną złożoność operacji, szukamy najlepszych systemów, korzyści pły-nących z pracy zespołowej i partnerstwa, które pomogą nam osiągnąć na-sze cele. Tegoroczne Mistrzostwa Świata są największe w historii Formuły 1, obejmują 22 wydarzenia, rozszerzając się o nowe miejsca, w tym Wiet-nam, dlatego z niecierpliwością czekam na możliwość podzielenia się spostrzeżeniami na temat tego, jak udaje nam się dotrzymać nienegocja-cjowalne terminy i zapewniać płynne rozwiązanie dla fanów sportu na ca-łym świecie mówi David Coulthard.

To właśnie jest cel konferencji MHLC Europe. Szczególnie w obszarze intralogistyki, ze względu na ogólne światowe trendy oraz rosnące wymagania rynku i klientów, gdy procesy muszą być coraz szybsze i bardziej efektywne, innowacyjne rozwiązania są w cenie. Przykład Formuły 1 może tu służyć za ciekawą in...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy