Dołącz do czytelników
Brak wyników

AKTUALNOŚCI

3 października 2018

Niedobór kompetencji i wzrost wynagrodzeń

0 302
Zwiększa się globalna luka kompetencyjna - niedopasowanie umiejętności posiadanych przez pracowników do potrzeb pracodawców.

Prognozy ekonomistów i analityków biznesu wskazują, że globalny wzrost gospodarczy utrzyma swoje tempo w ciągu następnych dwunastu miesięcy. Jednocześnie wzrost efektywności pracy oraz płac nie będzie już tak dynamiczny - wynika z siódmej edycji raportu Global Skills Index, opublikowanego przez Hays we współpracy z Oxford Economics. Publikacja przedstawia analizę wskaźników gospodarczych obserwowanych w 33 krajach oraz ich wpływu na dynamikę regionalnych rynków pracy. Tegoroczny raport wskazuje obszary kluczowe dla dalszego rozwoju - inwestowanie w kompetencje, które będą potrzebne firmom w niedalekiej przyszłości, oraz skuteczne unikanie kryzysu, jaki może wywołać narastający niedobór pracowników z poszukiwanymi umiejętnościami.

POLECAMY

Polska w raporcie

Na ogólny wynik poszczególnych krajów składa się siedem kluczowych wskaźników, analizowanych na wszystkich 33 rynkach objętych badaniem. W tym roku ogólna ocena Polski spadła z 4,7 do 4,2. Zmiana sugeruje zmniejszenie presji, jaką rynek pracy wywiera na pracodawcach. Sytuacja na polskim rynku pracy pozostaje jednak bardzo skomplikowana. Rośnie zapotrzebowanie na pracowników, a stopa bezrobocia osiąga kolejny rekordowo niski poziom. W roku 2017 PKB wzrosło o 4,7%, a stopa zatrudnienia o 1,4%.
 
Z danych Komisji Europejskiej na temat czynników ograniczających produkcję w Polsce wynika, że liczba firm wskazujących zatrudnienie jako największe wyzwanie wzrosła o 37%. To odsetek znacznie przewyższający średnią unijną. W konsekwencji wyzwaniem dla pracodawców jest kwestia wysokości oferowanych wynagrodzeń. W roku 2017 w sektorze przedsiębiorstw zarobki średnio wzrosły o niemal 6%. Najkorzystniejszych zmian doświadczyli między innymi pracownicy zawodów i branż niewymagających wysokich kwalifikacji, które charakteryzowały się dotychczas niskimi stawkami płac.

Wynagrodzenia wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz wynagrodzenia w branżach specjalistycznych, które składają się na ogólną presję płacową, mają jednocześnie największy wpływ na spadek oceny Polski w tegorocznym indeksie i nieco mniejszą presję odczuwaną przez pracodawców. 

W minionym roku presja na podnoszenie wynagrodzeń dyktowana była obserwowanym w kolejnych branżach rynkiem pracownika oraz rosnącą pewnością siebie pracowników. Obecnie największą presję wywierają pracownicy wykonujący zawody niewymagające wysokich kwalifikacji, np. podstawowe stanowiska w sprzedaży i usługach. Ta grupa pracowników w ostatnim czasie doświadcza też znacznie szybszego wzrostu płac niż pracownicy wysoko wykwalifikowani - podkreśla Charles Carnall, dyrektor zarządzający Hays Poland.

Dyn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy