Kuehne+Nagel finalizuje przejęcie firmy Apex

AKTUALNOŚCI OPERATORZY LOGISTYCZNI

Kuehne+Nagel sfinalizowało przejęcie Apex International Corporation („Apex”). Transakcja nastąpiła po spełnieniu wszelkich warunków zamknięcia, w tym zezwoleń organów regulacyjnych.

Apex jest jednym z wiodących azjatyckich spedytorów w zakresie przewozów transpacyficznych i wewnątrzazjatyckich. W 2020 roku firma wygenerowała obroty w wysokości 2,2 mld CHF, zysk brutto odpowiadający 296 mln CHF oraz zysk przed opodatkowaniem w wysokości 126 mln CHF i zajęła 7. miejsce pod względem wolumenu lotniczego na świecie. W pierwszym kwartale 2021 r. nadal osiągała dobre wyniki z obrotami w wysokości 556 mln CHF, zyskiem brutto w wysokości 109 mln CHF i zyskiem przed opodatkowaniem, odpowiadającym 64 mln CHF.

Kuehne+Nagel wraz z Apex oferują swoim Klientom atrakcyjne rozwiązania w konkurencyjnej azjatyckiej branży logistycznej – głównie w zakresie usług dla e-commerce, hi-tech i e-mobility.

Wraz z przejęciem Apex, Kuehne+Nagel realizuje swoją strategię rozwoju organicznego i wzmacnia pozycję jednego z największych dostawców usług logistycznych na świecie. Dzięki tej transakcji rozwijamy serwis, sieć połączeń i potencjał wzrostu Grupy zarówno w Azji, jak i na całym świecie - komentuje Dr Joerg Wolle, prezes Kuehne + Nagel International AG.

Kuehne+Nagel przejęła większość udziałów w Apex. Udział mniejszościowy pozostaje po stronie zarządu Apex. Strony zachowują zwyczajowe prawa umowne do nabycia i sprzedaży tych udziałów. Cena zakupu zapłacona w momencie zamknięcia wynosi 1,1 miliarda CHF. Transakcja została sfinansowana ze środków własnych Grupy oraz z około 750 000 nowych akcji Kuehne+Nagel wyemitowanych z kapitału zakładowego. Ponadto w ciągu najbliższych trzech lat Kuehne+Nagel będzie miało możliwość nabycia wszystkich pozostałych udziałów w Apex po kwocie, bazującej na wynikach.

Zespół zarządzający Apex, wspierany globalną siecią, możliwościami i rozwiązaniami Grupy Kuehne+Nagel, będzie nadal prowadził firmę.

Korzyści ekonomiczne z działalności Apex zgodnie z warunkami umowy transakcyjnej zostały przeniesione na Kuehne+Nagel ze skutkiem od 1 stycznia 2021 r. Wynik Apex zostanie w pełni skonsolidowany w sprawozdaniu finansowym Kuehne+Nagel dopiero od dnia zamknięcia tej transakcji.

(Źródło: Kuehne+Nagel)

Przypisy