Kilkadziesiąt zestawów w jednej dostawie Fracht FWO dla branży energetycznej

AKTUALNOŚCI OPERATORZY LOGISTYCZNI

W kwietniu Fracht FWO zrealizował kolejny z wielu tegorocznych  projektów w zakresie project cargo, w ramach którego zorganizował 40 transportów z ładunkami ponadgabarytowymi z  Włoch do Polski.

W sumie dostawa obejmowała 94 różne elementy dwóch kotłów parowych napędzanych gazem. Największy z elementów miał wysokość przekraczającą 4 m. Urządzenia odbierane były z trzech lokalizacji w północnych Włoszech i transportowane do odbiorcy w południowej Polsce.

Alternatywne trasy z uwagi na Covid-19

Organizacja tej dostawy wymagała precyzyjnego zaplanowania i  koordynacji działań między zespołowych, tj. wytyczenie najbardziej optymalnych tras z uwzględnieniem obostrzeń i wyłączeń z powodu pandemii oraz dobór środków transportu. Do przewozu całego ładunku wykorzystano 40 zestawów drogowych, w tym platformy,  naczepy standardowe oraz zestawy niskopodwoziowe do transportu ładunków ciężkich i ponadnormatywnych. Planując trasy przejazdów z Włoch do Polski spedytorzy Fracht FWO musieli uwzględnić możliwe utrudnienia w infrastrukturze drogowej (tj. mosty, ronda, tunele), a także liczne ograniczenia związane z uzyskaniem pozwoleń na poruszanie się po drogach publicznych w krajach tranzytowych. Na przykład opóźnienia w wydawaniu zezwoleń we Włoszech, ze względu na obostrzenia Covid-19 oraz zamknięcie uzgodnionej wcześniej trasy wiodącej przez Austrię, zadecydowały o wyborze alternatywnej trasy przez Słowenię. Wyzwaniem przy realizacji tego projektu, było także skoordynowanie z producentem we Włoszech załadunku poszczególnych elementów zgodnie z wytycznymi co do kolejności ładowania oraz ich zabezpieczenia.

Z pewnością, nowym doświadczeniem były tutaj wymogi, które trzeba było spełnić w związku z różnymi obostrzeniami związanymi z Covid-19 na całej trasie przejazdu, co wydawać by się mogło, iż w przypadku tego rodzaju ładunków nie powinny mieć znaczenia. Jednakże kwestie formalne okazały się być kluczowe, tak samo jak wymogi klienta co do załadunków. Połączenie i zgranie tych dwóch obszarów stanowiło spore wzywanie.  Dział Project Cargo Fracht FWO ma jednak tak duże doświadczenie w realizacji nawet najbardziej skomplikowanych transportów, że nie spowodowało to żadnych opóźnień ani problemów w dostawie tego ładunku podkreśla Jarosław Jankowski, dyrektor ds. rozwoju biznesu, Fracht FWO Polska.

(Źródło: Fracht FWO)

Przypisy