Inwestycje w logistykę portową. Shiploader pozwala zwiększyć szybkości załadunku zbóż o 50%

Logistyka morska

– Sytuacja w polskich portach jest w miarę dobra, jednakże wymaga dalszych intensywnych prac mających na celu przystosowanie ich do nowych wyzwań, zmieniających się szlaków logistycznych i wzrastającego popytu na ich usługi – twierdzi Kamil Jedynak, prezes OT Logistics, w rozmowie z Januszem Mincewiczem.

Grupa OT Logistics notuje w tym roku świetne wyniki. Skąd ten sukces?

To efekt nałożenia się kilku czynników. Z jednej strony sprzyjająca sytuacja rynkowa, która miała pozytywny wpływ na wyniki Grupy OTL w 2022 r. i przełożyła się także na wyniki osiągane w tym roku, a z drugiej to praca wykonana w Grupie w ostatnich latach w zakresie wewnętrznej restrukturyzacji. Jeśli chodzi o sytuację rynkową, to mowa o imporcie surowców energetycznych i utrzymującej się blokadzie portów w Ukrainie, a także zwiększającym się zapotrzebowaniu na usługi przeładunki zbóż. Wpływa to na zwiększenie popytu na obsługę ładunków w portach na Bałtyku i jest głównym motorem wzrostu przychodów zarówno w sferze usług portowych, jak i spedycji kolejowej oraz morskiej. Przypomnę, że w pierwszym kwartale bieżącego roku Grupa OTL zwiększyła przychody we wszystkich segmentach działalności. Skonsolidowane przychody wyniosły ponad 195 mln zł wobec 69 mln zł w tym okresie przed rokiem, a zysk netto sięgnął aż 90 mln zł w porównaniu z 5,9 mln zł rok wcześniej. Początek tego roku...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!

Przypisy