ID Logistics w fazie wzrostu

AKTUALNOŚCI

Grupa ID Logistics ogłosiła wyniki finansowe za 2021 rok. Firma odnotowała wzrost przychodów o 16,3% do 1,91 mld euro. Zysk z działalności operacyjnej zwiększył się o 25% i wyniósł 75,6 mln euro.

We Francji odnotowano wzrost przychodów o 7,6% do 775,9 mln euro, na co największy wpływ miała realizacja 14 projektów wdrażanych od 2020 r. Przychody z działalności na rynkach międzynarodowych, wyniosły 1,13 mld euroo 23,1% więcej niż rok wcześniej. Wynik ten uwzględnia wpływ efektu walutowego, który ogólnie pozostaje niekorzystny, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, oraz konsolidację pod koniec ub.r. firmy GVT, przejętej w krajach Beneluksu. Z wyłączeniem tych pozycji, przychody wzrosły o 24,4%.

Dobre wyniki odzwierciedlają siłę naszego modelu, zarówno we Francji, jak i na rynkach międzynarodowych, a zwiększenie wydajności magazynów pozwoliło nam zrównoważyć liczne start-upy. Wzmocnieni osiągnięciem dobrych wyników, byliśmy w stanie dokonać trzech strategicznych przejęć, w krajach Beneluksu, Stanach Zjednoczonych i w obszarze dystrybucji e-commerce do klientów indywidualnych we Francji - mówi Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics.     

Wynik osiągnięty przez ID Logistics jest tym bardziej znaczący, że już w 2020 r. firma odnotowała wzrost o 7,1% w porównaniu z 2019 r. Obsługa i udział sektora e-commerce w działalności ID Logistics wciąż się zwiększa, w 2021 r. osiągając poziom 28%.

Mimo kryzysu Covid-19 i kosztów związanych z uruchomieniem 22 nowych magazynów, rentowność operacyjna grupy poprawiła się. Zysk z działalności operacyjnej zwiększył się o 25% do 75,6 mln euro w porównaniu z 60,5 mln euro w 2020 r., co oznacza bazową marżę operacyjną w wysokości 4%, wyższą o 30 punktów bazowych:           

We Francji zysk z działalności operacyjnej wzrósł do 32,2 mln euro, co stanowi 4,2% przychodów, w porównaniu z 26,6 mln euro i 3,7% w 2020 r. W ub.r. Grupa ID Logistics lepiej zrównoważyła bezpośrednie i pośrednie koszty dodatkowe związane z kryzysem Covid-19, zwiększono też wydajność nowych projektów przy jednoczesnej kontroli rozpoczętych start-upów.

Wzrósł też zysk z działalności operacyjnej na rynkach międzynarodowych, osiągając poziom 43,4 mln euro, co stanowi marżę 3,8%, w porównaniu z 33,9 mln euro i 3,7% w 2020 r. Podobnie jak we Francji, skutki kryzysu Covid-19 zostały już całkowicie zniwelowane, a ostatnie projekty pokazują wyraźną, ogólną poprawę wydajności.

Łącznie dochód netto za ub.r. wyniesie 35,7 mln euro, co oznacza wzrost o 26,6% w porównaniu z rokiem 2020.

Przypisy