Humanitarna paczka do Ukrainy

AKTUALNOŚCI

Od 1 kwietnia br. Poczta Polska umożliwi bezpłatne nadanie paczek EMS o masie do 20 kg do adresatów w Ukrainie. Zawartość przesyłek mogą stanowić wyłącznie przedmioty o charakterze pomocy humanitarnej. Inicjatywa jest częścią akcji Poczty Polskiej „POMOC UKRAINIE”.

Poczta Polska, w ramach akcji wsparcia dla zaatakowanego sąsiada „POMOC UKRAINIE”, od 1 kwietnia br. zwalnia z opłat paczki międzynarodowe EMS na Ukrainę o wadze do 20 kg. Aby przesyłka mogła zostać przyjęta bez opłaty, musi spełniać określone warunki. Niezbędne jest umieszczenie na stronie adresowej oznaczenia w postaci nalepki, napisu lub nadruku hasła „HUMANITARIAN AID”. Wartość użytkowa przesyłanych przedmiotów w paczce nie może przekraczać równowartości kwoty 100 euro. Adresatem paczki może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W czasie trwania akcji istnieje możliwość nadania jednej bezpłatnej przesyłki EMS z pomocą humanitarną. Lista placówek świadczących usługę EMS dostępna jest na stronie internetowej poczty.

Akcja „POMOC UKRAINIE” obejmuje również opłaty z tytułu zwrotu do nadawcy niedoręczonej na Ukrainie przesyłki EMS nadanej w ramach akcji.

Ze względu na prowadzone działania wojenne nie wszystkie terytoria Ukrainy są obecnie obsługiwane przez  operatora pocztowego w tym kraju. Aktualne informacje zamieszczane są przez Pocztę Ukrainy.

Zawartość przesyłek mogą stanowić wyłącznie rzeczy służące pomocy humanitarnej, z wyłączeniem przedmiotów wskazanych w Informacjach dodatkowych dotyczących usług pocztowych w obrocie zagranicznym. W przypadku nadania przesyłek EMS ponad określony limit Poczta Polska pobierze opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem dla klientów indywidualnych.

Zwolnienie z opłaty za wysłanie pierwszej paczki EMS z najpotrzebniejszymi przedmiotami na Ukrainę wpisuje się w szerszy katalog wsparcia, jakiego Spółka udziela naszemu zaatakowanemu sąsiadowi. Wcześniej, 25 marca, zarząd Poczty Polskiej podjął decyzję o zwolnieniu z opłaty pocztowej przesyłek z pomocą humanitarną dla Ukrainy spoza Unii Europejskiej, kierowanych do chełmskiego magazynu POL-CEL. Dzięki uzgodnieniom władz Spółki z Ministerstwem Finansów, do 30 czerwca br. tego typu paczki nie będą także podlegać w Polsce należnościom celno-podatkowym.

Przypisy