GXO Partnerem Akademii Leona Koźmińskiego

AKTUALNOŚCI OPERATORZY LOGISTYCZNI

GXO podpisało umowę o współpracy, na mocy której firma została Partnerem Merytorycznym Akademii Leona Koźmińskiego

Wspólnie z uczelnią będącą wiodącą szkołą biznesową na świecie, uznaną przez Financial Times za najlepszą uczelnię biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej, GXO będzie realizować wspólny program edukacyjny “Akademia Kariery”, który obejmuje zajęcia dla studentów, staże i praktyki oraz rekrutację na stanowiska w GXO.

Jesteśmy zaszczyceni możliwością współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego, aby kształcić przyszłych liderów branży logistycznej w Polsce - powiedział Jean Luc Bessade, dyrektor zarządzający GXO na Europę Środkowo- Wschodnią. Dzieląc się naszą specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w trakcie wykładów akademickich oraz praktycznych staży, będziemy mieli wpływ na zwiększanie i wartość możliwości dostępnych dla studentów oraz będziemy mogli dotrzeć do osób zainteresowanych rozwijaniem swego potencjału zawodowego w GXO.

Program współpracy został opracowany przez dział Operacji i HR GXO w celu zwiększenia możliwości edukacyjnych i zawodowych studentów Akademii Leona Koźmińskiego.

GXO będzie dla nas cennym partnerem - powiedział Sebastian Jastrzębowski, dyrektor Centrum Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw w Akademii Leona Koźmińskiego oraz dyrektor Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) w Polsce. Dzięki współpracy z GXO, zapewnimy naszym studentom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności niezbędnych do budowania kariery zawodowej w świecie, w którym zarządzanie łańcuchem dostaw ma kluczowe znaczenie, a zastosowanie nowoczesnych technologii stanowi wsparcie w odpowiadaniu na aktualne wyzwania.

(Źródło: GXO)

Przypisy