GEFCO podsumowuje CSR 2020

AKTUALNOŚCI OPERATORZY LOGISTYCZNI

Kontynuacja akcji społecznych pomimo pandemii była największym wyzwaniem minionego roku dla około 200 pracowników-wolontariuszy GEFCO Polska. W 2020 roku operator logistyczny zorganizował 80 akcji pomocowych, na które przeznaczył o blisko 10% więcej środków finansowych w porównaniu do 2019 roku. Zwieńczeniem programu CSR 2020 roku jest nagroda jaką GEFCO otrzymało od Fundacji Gajusz za całokształt kilkuletniej współpracy. GEFCO Polska zostało również nominowane do XXIV edycji Konkursu o tytuł Dobroczyńcy Roku.

Głównymi beneficjentami działań społecznych GEFCO Polska w 2020 roku byli Fundacja Gajusz, Stowarzyszenie Monar, Fundacja Rozszczepowe Marzenia, Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Dobra Formuła”, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu, a także pracownicy GEFCO Polska w trudniejszej sytuacji losowej.

GEFCO wyróżnia to, że nie pomagamy doraźnie, ale jesteśmy z fundacjami przez cały rok i staramy się wspierać te organizacje na bieżąco – podkreśla Tomasz BUJACZ, Kierownik Oddziału Grodzisk Mazowiecki i Łódź oraz szef CSR GEFCO Polska. Obostrzenia sanitarne utrudniły lub wręcz uniemożliwiły realizację wielu zadań, ale to nie przeszkodziło nam w bardzo szybkiej pomocy dla fundacji po wybuchu pandemii, wsparciu pracowników czy na przykład przekazaniu komputerów i akcesoriów IT do nauki zdalnej – dodaje.

Wspierane przez GEFCO fundacje otrzymały także środki ochronne oraz dezynfekcyjne, gdy o dostęp do nich było bardzo trudno. Dodatkową inicjatywą było wsparcie Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie, działającego na rzecz dzieci skrzywdzonych i ciężko doświadczonych przez los. W ramach pomocy GEFCO wykupiło licencje komputerowe na testy psychologiczne, a pozostałe środki przeznaczyło na porady psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

W pandemicznym 2020 roku Komitet CSR GEFCO Polska zdecydował również o zmianie bloku akcji dodatkowych na program wsparcia pracowników w walce z koronawirusem. Większość pracowników GEFCO Polska mogła pracować zdalnie, natomiast pozostali – zatrudnieni w magazynach i członkowie zespołów operacyjnych – pracowali w oddziałach i tym osobom było dedykowane wsparcie. Dodatkowym działaniem była publikacja newslettera o pracy w pandemii oraz inicjatywach pracowników, na przykład zaprojektowaniu i wykonaniu przez pracownika GEFCO maseczki ochronnej. Ta sama osoba wygenerowała największą liczbę kilometrów w akcji charytatywnej GEFCO, w której za każdy aktywnie pokonany kilometr firma powiększa o złotówkę budżet dla Fundacji Gajusz.

Pomimo pandemii liczba wolontariuszy w GEFCO się nie zmieniła. To, że nasi pracownicy nie mogli uczestniczyć bezpośrednio w akcjach, wymagało stworzenia nowych schematów wolontariatu w oddziałach GEFCO oraz poświęcenia i znalezienia jeszcze więcej czasu. Tylko sama akcja świąteczna dla Fundacji Gajusz wiązała się z ponad miesiącem pracy dużego zespołu. Covid-19 nie zatrzymał aktywności CSR GEFCO, zmienił się jedynie nasz schemat działania” – podsumowuje Tomasz BUJACZ.

(Źródło: GEFCO)

Przypisy