FVL MOSTVA i CAT Polska łączą siły

RYNEK AKTUALNOŚCI

Ponad 600-osobowy zespół specjalistów, sieć oddziałów w całej Polsce, 50 000 miejsc parkingowych, 400 autotransporterów i wieloletnie, bezcenne doświadczenie międzynarodowych udziałowców, liderów rynku europejskiego.

Działający do tej pory osobno na rynku FVL MOSTVA i CAT Polska, połączyły siły. W efekcie powstał CAT MOSOLF Polska. Fuzja, na którą zgodę wyraził już Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pozwala na poszerzenie obszaru działalności nowego podmiotu, którego usługi są jeszcze bardziej konkurencyjne.

Data połączenia to 1 maja 2021 roku. Łączą się fi rmy, które budowały swoje silne pozycje przez lata, a teraz dzięki synergii oraz skali działania dysponują jeszcze bardziej konkurencyjną ofertą. Klientami obydwu cenionych przez rynek firm są czołowi producenci samochodów, dealerzy, firmy CFM i służby publiczne. Po połączeniu CMPL oferuje znacznie szerszy zakres usług dla swoich klientów. Logistyka pojazdów gotowych obejmuje transport międzynarodowy drogowy i kolejowy, zarządzanie przestrzenią składowania, obsługę w porcie, odprawy celne, zarządzanie roszczeniami ubezpieczeniowymi oraz przeglądy. Wszystko jest realizowane od chwili, gdy pojazd opuści zakład produkcyjny, aż do momentu, gdy dotrze do dealera. CMPL realizuje przygotowania flotowe, zabudowy specjalne i modyfi kacje poprodukcyjne, które mają miejsce przed ostatecznym przekazaniem pojazdu odbiorcy końcowemu. Osobnym działem jest zarządzanie wolumenem samochodów używanych – transport, naprawy mechaniczne, przeglądy i przygotowanie estetyczne pojazdów.

Jest to duże połączenie w sektorze, ważne strategicznie dla obu firm. Mamy ponad 20 lat doświadczenia i kompleksową, bardzo konkurencyjną ofertę mówi Wojciech Dutkiewicz, Prezes Zarządu MOSTVA, po rejestracji zmiany nazwy – CAT MOSOLF Polska, w skrócie CMPL.

(Źródło: CMPL)

Przypisy