Dematic rozszerza swoje usługi oferując inspekcje zakładów z wykorzystaniem technologii dronów

Intralogistyka / Innowacje

AKTUALNOŚCI
  • Usługi Dematic Drone Inspection Services znacznie skracają czas i koszty inspekcji
  • Znacząco spada ryzyko obrażeń u pracowników
  • System zapewnia możliwość długotrwałego dokumentowania wszystkich inspekcji
  • Ekspert serwisowy Sickler: "Dematic Drone Inspection Services dają klientom wymierną przewagę nad konkurencją"

Dematic wprowadza do swojej oferty innowacyjną usługę do kompleksowej kontroli systemów intralogistycznych. Klienci mogą przeprowadzać regularne kontrole bezpieczeństwa i inspekcje wizualne za pomocą dronów. Dzięki Dematic Drone Inspection Services monitorowanie i kontrolowanie dużych systemów automatyki, w tym systemów AS/RS, jak również urządzeń, składowanych towarów i budynków, będzie szybsze i bardziej bezpieczne, co zmniejszy ryzyko wystąpienia awarii. Ograniczy to także zapotrzebowanie na techników obsługujących skomplikowane urządzenia bezpieczeństwa na dużych wysokościach, a wszystko to bez utraty jakości.

"Bezpieczeństwo w miejscu pracy zawsze ma najwyższy priorytet" – mówi René Sickler, Senior Director Value Added Services Dematic EMEA. "Dlatego też każdy system i komponent mający znaczenie dla bezpieczeństwa musi być regularnie kontrolowany i sprawdzany pod kątem wszelkich wad. Dzięki naszemu rozwiązaniu Dematic Drone Inspection Services obiekty korzystające z niego mogą być zamykane na krótsze, zaplanowane okresy i szybciej uruchamiane ponownie w środowisku bardzo bezpiecznym dla pracowników obsługi.”

Aby efektywnie wdrożyć to innowacyjne podejście we wszystkich markach, Centralna Grupa Technologii i Innowacji w firmie macierzystej KION GROUP AG zajęła się zarządzaniem projektem. Sickler zauważa: "Dzięki połączeniu naszych możliwości z zasobami KION, szybko pokonaliśmy techniczne, organizacyjne, prawne oraz regulacyjne wyzwania i stworzyliśmy nowy rodzaj usługi, która zapewnia klientom prawdziwą wartość dodaną". Inspekcje dronem firmy Dematic zostały zatwierdzone przez niemiecki Federalny Urząd Lotnictwa i nowe rozwiązanie jest już obecne w Europie Środkowej. Plany na przyszłość przewidują rozszerzenie dostępności usług na cały świat.

Unikanie długich przestojów serwisowych

Obecnie technicy serwisowi przeprowadzają kontrole wizualne przede wszystkim z wykorzystaniem dużej ilości sprzętu ochronnego na znacznych wysokościach. To wymaga skomplikowanych środków ostrożności – czasami nawet rusztowań – i może skutkować długimi przestojami oraz wysokimi kosztami. Jednak usługi inspekcji dronem Dematic Inspection Services mogą znacznie ograniczyć oba te problemy.

Czas potrzebny na inspekcję dronem Dematic to około 30 procent czasu potrzebnego do przeprowadzenia kontroli ręcznej. Ryzyko wypadku zostało w dużej mierze wyeliminowane. Inne obszary usług, w których drony są przydatne, to m.in. inspekcje okresowe, monitorowanie sytuacji zatłoczenia, zarządzanie obiektami czy analiza sytuacji awaryjnych, takich jak wypadki.

Wyszkoleni piloci dronów

Wyposażone w kamery o wysokiej rozdzielczości i światła LED drony są sterowane przez przeszkolonych, licencjonowanych pracowników serwisu Dematic. Obrazy i materiał wideo zarejestrowane podczas lotu mogą być analizowane zarówno w czasie rzeczywistym, jak i retrospektywnie. Dzięki spokojnemu zachowaniu podczas lotu i wysokiej rozdzielczości obrazu nawet najmniejsze szczegóły, jak np. etykiety adresowe, mogą być rejestrowane i analizowane. Kolejną zaletą – w przypadku szczególnie trudnych sytuacji – jest to, że specjaliści z zewnątrz mogą zdalnie przeprowadzić ocenę. Obrazy mogą też być wykorzystywane do tworzenia długoterminowej dokumentacji przez cały okres użytkowania systemu.

Obrazy są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności poprzez rozmycie lub usunięcie wybranych obiektów na zdjęciach. Dostęp do przechowywania danych jest również ograniczony i jest możliwy tylko po zawarciu jasnych umów o zachowaniu poufności.

"Korzystanie z usług Dematic Drone Inspection daje klientom wymierną przewagę nad konkurencją" – wyjaśnia Sickler. Dematic planuje obecnie globalne wprowadzenie na rynek tej innowacyjnej technologii usługowej i bada dodatkowe zastosowania. W przyszłości rozwiązanie Dematic mogłoby przeprowadzać ocenę oraz rejestrować materiał zdjęciowy i wideo na podstawie decyzji dyktowanych przez sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe.

Aby uzyskać więcej informacji o firmie Dematic, odwiedź stronę www.dematic.com/pl.

Przypisy