DB prezentuje wyniki za 2020 rok

AKTUALNOŚCI OPERATORZY LOGISTYCZNI

Rekordowe nakłady kapitałowe, aby przywrócić rentowność DB. Straty związane z pandemią wyjątkowo wysokie w roku 2020.

W ubiegłym roku DB odnotowała wielomiliardowe straty, ale podjęła systematyczne działania, aby przywrócić rentowność za pomocą rekordowych nakładów kapitałowych. W roku 2020 pandemia COVID-19 uderzyła w DB podobnie jak w wiele innych spółek, powodując gwałtowny spadek przychodów i zysków. DB zamknęła rok ze stratą operacyjną w wysokości 2,9 miliarda EUR. W 2021 DB spodziewa się poprawy, ale nadal istnieje prawdopodobieństwo, że odnotuje duże straty, zanim zyski operacyjne powrócą na dawny poziom w roku 2022.

Jestem pewien, że pasażerowie ponownie zaczną korzystać z naszych pociągów i przewozić koleją więcej towarów, niż wcześniej - stwierdził CEO DB, Richard Lutz. Jesteśmy opcją przyjazną dla środowiska — szczepionką przeciwko zmianom klimatycznym - dodał.

W roku 2019 DB ogłosiła zyski (skorygowany EBIT w wysokości 1,8 miliarda EUR) oraz rekordową liczbę pasażerów. Rok 2020 również dobrze się zaczął. Jednakże z nadejściem pandemii miliony ludzi zrezygnowały z podróży. Spadł także wolumen przewożonych ładunków. Sama działalność DB w sektorze przewozów dalekobieżnych przyniosła 1,7 miliarda EUR strat z całkowitej skorygowanej straty operacyjnej netto (przed odliczeniem odsetek i opodatkowaniem) wynoszącej 2,9 miliarda EUR. DB musiała także uwzględnić 1,8 miliarda EUR na pozycje nadzwyczajne, w tym w szczególności odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości, ogłoszony przez spółkę zależną DB Arriva w pierwszej połowie roku 2020. Całkowita strata po opodatkowaniu (obejmująca także odsetki netto i wynik finansowy) wyniosła 5,7 miliarda EUR. Przychody Grupy DB spadły o 10,2% w skali rok do roku, do kwoty 39,9 miliarda EUR.

Strategia Silna kolej jest skuteczna, twierdzi CEO Richard Lutz

Kolej jest opcją przyjazną dla klimatu i pomimo pandemii, DB oraz rząd Niemiec angażują się w długoterminowy program wdrożony w celu doskonalenia niemieckich kolei. W roku 2020 ponownie zwiększono wydatki na system kolejowy. Nakłady kapitałowe brutto wzrosły o 10% do rekordowego poziomu 14,4 miliarda EUR. Nakłady kapitałowe netto wzrosły o 4,3% w skali rok do roku, do kwoty 5,9 miliarda EUR. W roku 2021 planowany jest kolejny wzrost nakładów kapitałowych. Środki przeznaczono przede wszystkim na poprawę infrastruktury kolejowej, ale przewiduje się także inwestycje w nowe pociągi i zajezdnie konserwacyjne ICE.

CEO DB Lutz podkreślił, że rozbudowa, doskonalenie i cyfryzacja systemu kolei na szeroką skalę to był właściwy kierunek. Dzięki tej strategii koleje stają się znacząco lepsze - powiedział Lutz. Zrobiliśmy postępy pomimo COVID-19. Nasza strategia Silna kolej sprawdza się - dodał. W roku 2020 zadowolenie klienta w DB Long-Distance osiągnęło najwyższy poziom w historii. DB poprawiła także punktualność: w ubiegłym roku na czas przyjechało 81,8% pociągów dalekobieżnych, co oznacza wzrost o około sześć punktów procentowych. Ta poprawa wynikała z lepszej jakości obsługi i mniejszego ruchu w sieci kolejowej.

W roku 2020 pandemia spowodowała spadek kluczowych wskaźników efektywności w niemal wszystkich jednostkach organizacyjnych DB. W roku 2020 z pociągów DB w Europie skorzystało łącznie 1,5 miliarda pasażerów, około 42% mniej niż w roku 2019. DB Long-Distance, która przed rokiem 2020 odnotowała rekordowe liczby pasażerów, przewiozła blisko 81 milionów osób, czyli około 46% mniej. DB Regional odnotowała spadek na poziomie 38%. W roku 2020 wolumen sprzedaży spadł o około 47% w skali rok do roku, do mniej więcej 52 miliardów pasażero-kilometrów.

COVID-19 szczególnie dotknął spółkę DB Arriva, lokalnego operatora przewozów DB w Europie, w pierwszej połowie roku. Spółka do tej pory odczuwa jego skutki. Prowadzi działalność w takich krajach, jak Wielka Brytania i Włochy, gdzie żniwo pandemii było szczególnie wysokie.

DB Cargo, podmiot zależny DB realizujący przewozy koleją, dostosował w roku 2020 strategię rozwoju i będzie ją wdrażać w nadchodzących latach. Firma odnotowała wyższe wolumeny przewozów artykułów spożywczych i podobnych, ale niższe w kluczowych branżach, jak przemysł motoryzacyjny, stalowy i przetwórstwo rudy żelaza. Całkowity transport towarów spadł o ponad 8% w skali rok do roku.

Nadal wzrasta działalność w przyjaznym dla klimatu sektorze mobility, twierdzi CFO Levin Holle

DB Schenker, podmiot zależny DB w sektorze logistyki międzynarodowej, nie ulegając trendom, odnotował wyjątkowo dobre wyniki, zapewniając stabilne łańcuchy dostaw podstawowych towarów na całym świecie. Pomimo pandemii spółka DB Schenker wygenerowała skorygowany EBIT o wartości 711 miliona, wyższy niż w całej jej historii.

DB reaguje na pandemię programem cięcia wydatków i sama pokrywa dużą część swoich strat spowodowanych COVID-19. Tylko w 2020 roku ten program przyniósł oszczędności na poziomie 1,7 miliarda EUR. Grupa DB zyska ponownie rentowność w 2022 rok - powiedział CFO Levin Holle. W tym celu musimy wdrożyć kompleksowy, systematyczny program reagowania na skutki finansowe pandemii. Nasza przyjazna dla klimatu działalność mobility ma obiecującą przyszłość i nadal nastawiona jest na rozwój. Jednakże DB będzie potrzebować trochę czasu, aby poradzić sobie ze skutkami pandemii, która nadal trwa. Obecnie spółka spodziewa się dalszych trudności w 2021 roku. Skorygowane straty przed odliczeniem odsetek i opodatkowaniem, sięgające około 2 miliardów EUR, i tak będą znacznie niższe niż w roku 2020. Zgodnie z oczekiwaniami przychody mają wzrosnąć do co najmniej 41 miliardów EUR. W związku z trwającą pandemią prognozy w dalszym ciągu obarczone są dużą niepewnością - podsumował.

Pełny bilans za rok 2020 jest dostępny w internecie (w języku niemieckim) w ramach Sprawozdania zintegrowanego na stronie www.db.de/ib.

(Źródło: DB Schenker)

Przypisy