CHEP Europe otrzymuje najwyższą ocenę od EcoVadis w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu

RYNEK AKTUALNOŚCI

Firma specjalizująca się w obsłudze łańcucha dostaw uzyskała Platinum Recognition Level, czyli najwyższe, platynowe wyróżnienie.

Firma CHEP Europe otrzymała EcoVadis Platinum Recognition Level – najwyższe wyróżnienie przyznawane w uznaniu osiągnięć w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. W ten sposób potwierdzono przynależność firmy CHEP do grupy 1% najlepiej ocenianych dostawców na całym świecie.

Ocenę „Platinum” przyznano firmie CHEP Europe za kompleksowe rozwiązania i osiągnięcia w obszarach dotyczących środowiska, praktyk zatrudnienia, praw człowieka, etyki oraz zrównoważonych źródeł zaopatrzenia.

Metodologia EcoVadis bazuje na międzynarodowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu, obejmujących inicjatywy Global Reporting i ONZ Global Compact oraz normę ISO 26000. Agencja analizuje 198 kategorii i ocenia 60 000 firm ze 155 krajów.

CHEP należy do Grupy Brambles – globalnego dostawcy usług dla łańcucha dostaw, bazujących na modelu współdzielenia i wielokrotnego użycia (ang. share and reuse) palet, skrzyń i pojemników. W ostatnim czasie Grupa została uznana za najbardziej zrównoważoną firmę na świecie w rankingu wydawanego przez agencję Dow Jones magazynu Barron’s, a także została uwzględniona na tegorocznej prestiżowej liście Global 100 Corporate Knight dla najbardziej zrównoważonych korporacji. Ponadto firma jest sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact. Wyróżnienia są wynikiem realizacji przez Brambles celów z zakresu zrównoważonego rozwoju, takich jak „Zero wylesiania”, „Zero odpadów produktowych na składowiskach” oraz redukcja emisji CO2 o 33%. W Polsce w samym 2020 roku firma CHEP wraz ze swoimi partnerami uratowała 24 490 drzew, zaoszczędziła 31 139 ton CO2 i 612 pełnych śmieciarek odpadów (2601 ton).

W ostatnim czasie firma zaprezentowała nową, zrównoważoną strategię na rok 2025, której celem jest wdrożenie nowatorskich, regeneracyjnych łańcuchów dostaw. Iñigo Canalejo, CHEP EMEA Sustainability and Government Affairs Lead, wyjaśniaJesteśmy bardzo dumni z kolejnej nagrody będącej wyrazem uznania dla naszej aktywności w zakresie zrównoważonego rozwoju. Będąc pionierem gospodarki o obiegu zamkniętym, zawsze dążymy do redukowania negatywnego wpływu naszej działalności biznesowej na środowisko. Jednak teraz zamierzamy zrobić coś więcej i odejść od filozofii „mniejszego zła” na rzecz generowania autentycznego, dodatniego wpływu na planetę i społeczeństwo.

Zrównoważone cele CHEP na rok 2025 są odzwierciedleniem nowego, regeneracyjnego podejścia, które opiera się strategiach „Korzyści dla planety”, „Korzyści dla biznesu” oraz „Korzyści dla społeczności”. Skonkretyzowaliśmy nasze ambicje w zakresie regeneracyjnego wpływu działalności firmy oraz aktywność na rzecz zrównoważonej przyszłości, dołączając do programu klimatycznego „Business Ambition for 1.5ºC Pledge” w ramach inicjatywy ONZ Global Compact (UNGC). Dzięki temu zachowamy wiodącą pozycję w najbliższych latach, generując faktyczny pozytywny wpływ na planetę, społeczeństwo i społeczności lokalne, co przełoży się na trwałe korzyści dla wielu ludzi  podkreśla Iñigo.  

(Źródło: CHEP)

Przypisy