Bezpieczeństwo pracowników Inter Cars Ukraina

RYNEK AKTUALNOŚCI

Każdy pracownik Inter Cars, który zdecyduje się wyjechać z Ukrainy może być pewny, że znajdzie pracę w innym kraju, w którym Grupa Kapitałowa prowadzi swoją działalność.

Obecnie w przygotowaniu są szczegółowe procedury i kontakty w tym zakresie. Realizujemy jak najszybszą wypłatę wynagrodzeń za luty. 

Dodatkowo, każdy z pracowników Inter Cars Ukraina oraz członkowie ich rodzin, którzy zdecydują się opuścić swój kraj, będą mogli liczyć na pomoc w znalezieniu zakwaterowania oraz inne formy wsparcia w zależności od potrzeb. Zachęcamy wszystkich pracowników w innych krajach do zaangażowania się w pomoc w tym zakresie. Szczegóły dotyczące tego działania są w trakcie przygotowania.

Sprzedaż Inter Cars na terenie Ukrainy została wstrzymana, a wszystkie punkty sprzedażowe są zamknięte. Dostęp do systemów informatycznych Inter Cars z terenów objętych działaniami zbrojnymi został zawieszony.

Wszystkie dostawy towarów zostały wstrzymane. Transporty od dostawców zostały przekierowane do magazynów w Polsce.

Z wyjątkiem Ukrainy, w pozostałych państwach Inter Cars prowadzi swoją działalność bez zakłóceń. Niezmiennie spodziewamy się dużej dynamiki na wszystkich rynkach, przy czym zamierzamy działać elastycznie. Nikt dzisiaj nie jest w stanie przewidzieć wpływu ostatnich wydarzeń na gospodarkę, łańcuchy dostaw, ryzyko walutowe, etc.

Inter Cars zdecydował również o zmianie celów, jakie będzie realizowała niedawno utworzona Fundacja Inter Cars. Środki oraz wysiłek organizacyjny osób zaangażowanych zostaną przekierowane na pomoc osobom z Ukrainy.

(Źródło: Inter Cars)

Przypisy