Dołącz do czytelników
Brak wyników

DODATEK SPECJALNY

4 marca 2020

NR 6 (Listopad 2019)

Temperatura i tempo. Miebach Consulting dla klienta z branży FMCG

0 503

W ramach budowy nowego centrum dystrybucyjnego dla klienta z sektora FMCG, zaopatrującego sieć sklepów o zróżnicowanym asortymencie, zaprojektowany został szeroki wachlarz technik kompletacji i transportu. Realizowane głównie w sposób manualny operacje wewnątrzmagazynowe dla ponad 5 tys. SKU miały zostać zoptymalizowane oraz jeśli byłoby to uzasadnione – zautomatyzowane. Miało być oszczędnie, funkcjonalnie, ale przede wszystkim z widokiem na przyszłość.
 

Najważniejszym czynnikiem, który wpłynął na kształt nowego CD, były zróżnicowane wymagania temperaturowe artykułów. Aby je spełnić, konieczne było wyodrębnienie obszaru ambient, który ze względu na duży udział tzw. produktów suchych będzie największy, oraz chilled i frozen. W praktyce, poza pewnymi obszarami wspólnymi (jak np. składowanie jednostek wysyłkowych), każdy będzie funkcjonować jako osobny magazyn. Każdy z nich ma osobne strefy wejścia i wyjścia towarów. 

POLECAMY

Wyżej znaczy nie tylko mniej metrów kwadratowych

Dla strefy składowania zapasów rozpatrywane były 3 rozwiązania: tradycyjne regały selektywne z szerokim korytarzem, regały typu „shuttle” oraz automatyczny magazyn wysokiego składowania (high bay). Przewagą high baya nad rozwiązaniem manualnym był stosunkowo mały metraż. Skalkulowana powierzchnia magazynu automatycznego była mniejsza o 75%.

Palety z magazynu rezerw będą transportowane do jednej z czterech możliwych destynacji: stanowisk przepakowniczych z palet do pojemników, które w dalszej kolejności trafią do miniloada lub obszarów kompletacji z palet. Magazyn wysokiego składowania oraz wymienione strefy będzie łączyć pętla systemu wózków szynowych RGV (rail guided vehicle). Cały cykl wytowarowania palety i dostarczenia do docelowej lokalizacji będzie trwać ok. 5-8 minut od momentu wydania zlecenia transportu przez system WMS. Analogiczna operacja realizowana przez operatora wózka widłowego z regałów manualnych dla pojedynczej palety zajęłaby mniej czasu, jednak końcowy bilans jakościowy i finansowy, przy prognozowanych na założony horyzont planowania ilościach palet, przemawiał zdecydowanie ze pójściem w kierunku automatyzacji.

Kompletacja „drobnicy”

W magazynie miniload kanały na pojemniki kompletacyjne zostały rozmieszczone w obrębie ośmiu korytarzy kompletacyjnych. Każdy z kanałów będzie mógł pomieścić 3 pojemniki z rezerwami. Po przekroczeniu parametryzowalnego stanu meldunkowego w systemie WMS kanały będą automatycznie uzupełniane.

Najczęściej pobierane SKU będą umieszczone na ergonomicznej wysokości, aby pracownik nie musiał wykonywać dodatkowych ruchów, np. towary rotujące wolniej będą znajdować się nad jego głową. Patrząc na przekrój, komisjoner będzie miał dostęp dziewięciu pojemników kompletacyjnych – do pięciu po jednej stronie i do czterech po drugiej. Mniejsza liczba lokalizacji kompletacyjnych po jednej stronie wynika z faktu, że na wysokości ok +0,5 m zostanie zainstalowany przenośnik transportujący pojemniki wysyłkowe, zatrzymujące się przy danej lokalizacji kompletacyjnej.

Pracownik będzie powiadamiany o konieczności pobrania SKU za pomocą systemu pick-by-light. Umieszczone pod każdym pojemnikiem kompletacyjnym lampki będą zapalać się w momencie zatrzymania się pojemnika wysyłkowego. System będzie informować jednocześnie o liczbie sztuk do pobrania. Pojemnik wysyłkowy „ruszy” dalej, gdy pracownik zatwierdzi wykonanie zadania.

Na etapie projektu koncepcyjnego analizowane były również inne alternatywy automatyczne dla artykułów drobnych. Biorąc pod uwagę liczbę linii zamówieniowych, metrów sześciennych „przepływających” przez magazyn oraz zakładany krótki okres zwrotu inwestycji, miniload okazał się rozwiązaniem najbardziej odpowiednim. Pozwoli on obsłużyć w strefie ambient i chilled łączny strumień ponad 100 m³ na dobę. 

Pobierz i zatwierdź

Z uwagi na gabaryty jednostek wysyłkowych oraz rotację artykułów obszar bezpośredniej kompletacji z palet został podzielony na kilka stref: kompletacja mniejszych kartonów do pojemników, kompletacja na taśmę oraz automatyczna depaletyzacja całych warstw.

Dla pewnej grupy SKU paletowe lokalizacje kompletacyjne zostały wkomponowane w obszar miniloada. Będą ona znajdować się po drugiej stronie przenośnika, transportującego pojemniki wysyłkowe. Tym samym po jednej stronie będzie mieć miejsce kompletacja pojedynczych sztuk z miniloada, po drugiej pracownik będzie pobierać pełne kartony z palet i wkładać je do pojemników. O liczbie sztuk do pobrania pracownik również będzie informowany przez pick by light. O uzupełnianie palet zatroszczy się WMS, który będzie wysyłać n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy