Pełna automatyzacja kontra pracownicy wyposażeni w technologie

AKTUALNOŚCI OPERATORZY LOGISTYCZNI

Polska utrzymuje się w czołówce krajów europejskich pod względem popytu oraz ilości oddanej powierzchni magazynowej. Pomimo turbulencji spowodowanych pandemią, padają kolejne rekordy powierzchni, a oczekiwania wobec rozwoju branży w 2021 roku są duże. Aby sprostać wymaganiom rynku i rozwojowi branży e-commerce, zarządcy magazynów muszą decydować o dalszej automatyzacji procesów oraz jeszcze bardziej zawierzyć losy firmy analizie danych przy wsparciu sztucznej inteligencji. Wspólnie z Adamem STRÓZIKIEM, kierownikiem ds. rozwoju biznesu z GEFCO Polska, wskazujemy najważniejsze zmiany w logistyce magazynowej, które podnoszą poziom digitalizacji i pozwalają lepiej zarządzać łańcuchami dostaw.

 

 

Wzrosty pomimo pandemii

Dynamiczny rozwój e-commerce przyniósł wyraźną zmianę we współpracy operatora logistycznego z klientem. Motorem najwyższych od kilkunastu lat wzrostów na rynku okazała się pandemia, ponieważ w bardzo krótkim czasie zmieniła wiele nawyków konsumenckich, z korzyścią dla marek sprzedających swoje produkty w sieci. A takich z roku na rok jest coraz więcej. W pierwszej połowie 2020 roku, gdy Polska i świat stawiały opór pierwszej fali pandemii, liczba firm prowadzących sprzedaż na czołowej polskiej platformie e-commerce wzrosła o 14%. Wzrasta częstotliwość składania zamówień przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości towarów zamawianych jednorazowo, a dodatkowym obciążeniem stają się operacje prowadzone w ramach zarządzania obsługą zwrotów. Wszystkie te zmiany wymagają skrócenia czasu obsługi zamówień i konieczność wdrażania w magazynach nowych technologii, które nie muszą zastąpić pracowników, ale mogą im wyraźnie pomóc wykonywać codzienne obowiązki.

Magazyny pod rządami sztucznej inteligencji i robotów

W najbliższych latach należy spodziewać się coraz szerszego wykorzystania sztucznej inteligencji w magazynach. Już teraz firmy wykorzystujące tego typu rozwiązania informują, że wprowadzenie mechanizmów uczenia maszynowego pozwoliło im wyraźnie skrócić czas przygotowania i wytyczyć optymalne ścieżki kompletacji zamówień. Z pomocą sztucznej inteligencji możliwe jest szybsze śledzenie trendów konsumenckich i umiejętne łączenie wahań popytu na poszczególne dobra z zatowarowaniem. Rosnące moce obliczeniowe pozwalają w coraz krótszym czasie analizować informacje z systemów zarządzania magazynem i proponować na przykład inne rozmieszczenie towarów na półkach, co skróci drogę kompletacyjną wyjaśnia ekspert GEFCO Polska.

W magazynach obserwuje się również coraz wyższy poziom automatyzacji procesów, wpływającej na produktywność i ograniczenie błędów w łańcuchu dostaw. Część środowiska branżowego dąży do rzeczywistości, w której duże magazyny będą zarządzane przez kilkuosobowy zespół. W tej wizji rolę tradycyjnego pracownika zastąpi szereg komunikujących się ze sobą maszyn i urządzeń, wyposażonych w setki czujników, które wymieniają się danymi w czasie rzeczywistym, w niedalekiej przyszłości w sieci 5G.

Alternatywa dla pełnej robotyzacji

Wysoki poziom automatyzacji w magazynach spotyka się już dzisiaj, ale największą barierą są wysokie koszty wdrażania nowych technologii, które zwracają się po wielu latach. Dlatego alternatywnym kierunkiem dla pełnej robotyzacji procesów magazynowych jest wyposażanie pracowników w nowe urządzenia i technologie, które wprowadzają zarządzanie magazynem na wyższy poziom zaawansowania – mówi Adam STRÓZIK z GEFCO Polska.

Według badania przeprowadzonego na zlecenie Zebra Technologies, dla 77% respondentów najlepszym sposobem wdrożenia automatyzacji w magazynie jest zwiększenie liczby pracowników wyposażonych w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Co ciekawe, zaledwie 16% uczestników badania poparło wizję pełnej automatyzacji magazynu, bez udziału pracowników w poszczególnych procesach.

Jak zatem może wyglądać rozwój modelu zarządzania magazynem opartego na pracownikach wyposażonych w nowinki technologiczne? Dla przykładu, GEFCO wspólnie z firmą ArtiShock opracowało aplikację wykorzystującą rzeczywistość rozszerzoną (AR) w celu zwiększenia kontroli jakości i wydajności procesu pakowania w łańcuchu chłodniczym dla klienta z branży farmaceutycznej. Podczas programu pilotażowego w magazynie w Schiphol, GEFCO Enterprise AR przyczyniło się do wzrostu produktywności nawet o 50% w ramach realizacji określonych scenariuszy oraz przyniosło wiele pośrednich korzyści, w tym skróciło czas szkoleń pracowników.

Rola pracownika i bezpieczeństwo w magazynie przyszłości

Przy coraz krótszych kontraktach na logistykę magazynową, wdrażanie niektórych innowacji nie ma uzasadnienia ekonomicznego i jest obarczone dużym ryzykiem. O faktycznym tempie automatyzacji magazynów będzie decydować wiele czynników, a jednym z wiodących są koszty pracownicze. Robotyzację najprościej wdrożyć w przypadku prostych i powtarzalnych procesów w magazynie. Jednak często niskie koszty zatrudnienia na stanowiska wymagające podstawowych kwalifikacji powodują, że wiele firm waha się przed decyzją głębszej automatyzacji procesów, ponieważ taniej jest utrzymać dotychczasowe miejsca pracy i wyposażyć pracowników we wspomniane wcześniej zdobycze nowych technologii – dodaje ekspert GEFCO.

Automatyzacja pracy może również przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w magazynach i ograniczenia liczby wypadków. Według danych GUS w 2019 roku w sektorze transportu i gospodarki magazynowej doszło do 7047 wypadków, w których śmierć poniosło 27 osób. Specjaliści ds. BHP wśród głównych przyczyn wypadków wymieniają m.in. nieprawidłową obsługę urządzeń magazynowych – wózków widłowych czy regałów, zły stan techniczny urządzeń czy brak ciągów komunikacyjnych. Wizja zarządzania dużymi magazynami przez mały zespół i nowe technologie pozwoliłaby poprawić statystyki BHP w myśl zasady, że poziom bezpieczeństwa pracowników magazynowych rośnie proporcjonalnie do ograniczenia interakcji człowieka z maszyną.

Pomimo wielu barier i wyzwań technologicznych rynek logistyki magazynowej w Polsce rozwija się bardzo dobrze. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, w 2020 roku rynek powierzchni magazynowo-przemysłowych przekroczył poziom 20 mln mkw. Pozostaje trzymać kciuki za kolejne pomyślne lata dla branży i pamiętać, że zyskanie przewagi konkurencyjnej coraz mocniej będzie zależeć od umiejętnego wykorzystania rozwiązań cyfrowych.

(Źródło: GEFCO)

Przypisy