Peakside i Partners Group udostępnili PCK magazyn

AKTUALNOŚCI POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) otrzymał do dyspozycji 2 400 m2 powierzchni magazynowej. W planach jest podwojenie wielkości przekazanej powierzchni. Obiekt został udostępniony nieodpłatnie do użytkowania przez PCK na rzecz pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Peakside Capital Advisors i Partners Group przekazali Mazowieckiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża do użytkowania magazyn w obiekcie City Point Targówek. Organizacja pomocowa może nieodpłatnie korzystać z 2400 m2 powierzchni logistycznej. Docelowo planowane jest podwojenie udostępnionej powierzchni.

Wszyscy widzimy ogrom tragedii za naszą wschodnią granicą. Chcemy wesprzeć szeroką i spontaniczną akcję pomocy dla Ukraińców w miarę posiadanych zasobów. Dlatego zdecydowaliśmy na przekazanie wolnej powierzchni magazynowej do użytkowania mazowieckiemu oddziałowi Polskiego Czerwonego Krzyża. Potrzebna odzież i żywność są dostarczane do wielu miejsc, jednak dla usprawnienia organizacji niesionej pomocy konieczne jest miejsce na ich składowanie, konfekcjonowanie i sprawne przekazywanie potrzebującym - mówi Roman Skowroński, dyrektor zarządzający Peakside Capital Advisors w Polsce.

Udostępnienie tak dużej powierzchni magazynowej pozwoli Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi na przyjmowanie dużych ilości produktów z Polski jak i z zagranicy. Przełoży się to na prowadzenie długofalowej pomocy osobom przebywającym w Warszawie, jak również planowanie transportów na tereny Ukrainy – powiedziała Honorata Krzywoń Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie.

(Źródło: Peakside Capital Advisors)

Przypisy