Odporny biznes. Magazyn buforowy umacnia łańcuch dostaw

AKTUALNOŚCI

Fala zmian w przemyśle będzie miała daleko idące skutki, wykraczające poza zmiany technologiczne dotyczące samej produkcji. Utrzymanie nieprzerwanego łańcucha dostaw wymagać będzie zmian w strategii biznesowej, gdzie kluczową rolę odegrać mają magazyny automatyczne. Ich zadaniem jest zwiększenie wydajności procesów logistycznych i zapewnienie stabilnego łańcucha dostaw produkcyjnych.

Budowa zautomatyzowanych magazynów buforowych to obok robotyzacji procesów i analityki predykcyjnej jeden z głównych kierunków rozwoju rynku intralogistyki. O tym, dlaczego tego typu obiekty są dziś tak potrzebne współczesnemu biznesowi rozmawiamy z największym polskim integratorem systemów automatyki przemysłowej i dostawcą rozwiązań intralogistycznych i magazynowych, firmą AIUT.

W obliczu wyzwań produkcyjnych i logistycznych przedsiębiorcy szukają rozwiązań, które pozwolą optymalizować procesy produkcyjne i magazynowe. Odpowiedzią staje się wzmożona automatyzacja i integracja operacji logistycznych. – Rynek mierzy się z wieloma wyzwaniami. Podczas gdy dla branży e-commerce jest to obsługa stale rosnącego strumienia zamówień, dla przemysłu wyzwaniem staje się produkcja krótkoseryjna, duża zmienność produktów i krótki czas na wprowadzenie towaru na rynek. Ponadto potrzeba optymalizacji planu produkcyjnego tworzy konieczność posiadania przez zakłady magazynu na produkty gotowe. Dlatego rynek magazynów automatycznych, buforowych będzie rósł w coraz szybszym tempie – wskazuje Krzysztof Stachowicz, Kierownik Sekcji Automatycznych Systemów Magazynowych w AIUT.

Faza szybkiego wzrostu

Nowoczesne technologie w magazynie pozwalają niezwykle precyzyjnie zarządzać materiałami, zamówieniami, zapasami, a także prognozować popyt. Skłania to rynek do inwestowania w obiekty coraz bardziej inteligentne, zdolne do złożonych integracji m.in. z systemem produkcji. – Ważną rolę w procesie uniezależnienia się przedsiębiorstw od zmiennych warunków ekonomicznych czy społecznych pełnić będą zautomatyzowane magazyny wysokiego składowania, a także automatyzacja procesów przyjęć, sortowania, kompletacji i wydań w istniejących obiektach. Kluczem do kolejnych optymalizacji i zabezpieczenia ciągłości pracy zakładu staje się integracja systemów oraz dopasowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Należy pamiętać, że kastomizacja rozwiązań to dziś silne oczekiwanie rynku, dlatego jako integrator z zapleczem kompetencyjnym w postaci ponad 600-osobowego zespołu inżynierskiego jesteśmy gotowi szybko na nie odpowiadać – podkreśla K. Stachowicz (AIUT).

Elastyczna produkcja potrzebuje buforów

Produkcja na magazyn pozwala przedsiębiorcom uelastycznić procesy i zredukować koszty częstych przezbrojeń linii. Gwarantuje też ciągłość dostaw podzespołów do innych zakładów. – W przypadku automatycznych magazynów wysokiego składowania zbudowanych w oparciu o zautomatyzowane systemy przechowywania i wyszukiwania (ang. Automated Storage and Retrieval Systems, ASRS) firmy mogą znacząco zwiększyć wolumen składowanego towaru, jednocześnie zwiększając dynamikę przyjęć i wydań. Takie magazyny spełniają też funkcję lokalnego źródła zasilania gniazd produkcyjnych, dlatego stają się coraz bardziej pożądane przez przemysł, zwłaszcza motoryzacyjny, czego potwierdzeniem są nasze realizacje dla światowych liderów tego sektora – informuje Krzysztof Stachowicz. W magazyny automatyczne szeroko inwestują również operatorzy logistyczni, firmy kurierskie oraz branża e-commerce.

Cyfrowy bliźniak magazynu i nowy poziom integracji

Celem jest nie tylko stworzenie rzeczywistego obiektu, ale również jego pełna cyfryzacja. – Technologie cyfrowego bliźniaka i wirtualnego uruchomienia pozwalają nam bardzo wnikliwie weryfikować założenia projektowe, ocenić planowaną inwestycję w oparciu o kluczowe wskaźniki rentowności, usprawniać proces walidacji systemów i eliminować ewentualne błędy oraz tzw. wąskie gardła jeszcze przed przystąpieniem do budowy inwestycji – wyjaśnia natomiast Sebastian Procek, Dyrektor Działu Budowy Maszyn w AIUT. Jak dodaje Adrian Górski, Kierownik Sekcji Intralogistyki w AIUT, powodem budowy cyfrowego ekosystemu magazynowego jest też usprawnianie przepływu towarów w całym łańcuchu logistycznym i efektywna obsługa zleceń. – Kluczową rolę odgrywa tu odpowiedni system zarządzania magazynem (WMS), który pozwoli analizować różne dane w czasie rzeczywistym, kontrolować stany magazynowe, koordynować pracę maszyn oraz pracowników, monitorować efektywność procesów i generować raporty – podsumowuje Adrian Górski.

Przypisy