Kuehne+Nagel dobrze zaczyna rok

AKTUALNOŚCI OPERATORZY LOGISTYCZNI

Wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku. Wysoki popyt na usługi logistyki morskiej i lotniczej, odzyskane i stabilne wolumeny logistyki drogowej w Europie oraz rosnące zyski w logistyce kontraktowej po zakończonej restrukturyzacji

Początek 2021 roku w Kuehne+Nagel naznaczony był dużym popytem na usługi transportowe, szczególnie dla branży farmaceutycznej i e-commerce. Firma uzyskała bardzo dobre wyniki: obroty netto wyniosły 6 miliardów CHF, EBIT 431 milionów CHF, a zyski za okres osiągnęły wartość 318 milionów CHF i były znacząco wyższe w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Dr Detlef Trefzger, dyrektor generalny Kuehne + Nagel International AG, mówi: Dokładnie rok temu, na początku pandemii, zdecydowaliśmy się wdrożyć naszą sprawdzoną strategię. Po refleksji jesteśmy pewni, że wybraliśmy właściwą drogę: w pierwszym kwartale 2021 mimo niespokojnego otoczenia rynkowego, które zapewne pozostanie wyzwaniem przez pozostałą część tego roku, byliśmy dobrze przygotowani i oferowaliśmy naszym Klientom niezawodne usługi logistyczne.

Logistyka morska

Odwrócenie pozytywnego trendu dywizji logistyki morskiej z drugiej połowy 2020 dotyczącego wskaźników związanych z zyskiem było kontynuowane w pierwszym kwartale 2021. Kuehne+Nagel sprostało niezwykle wysokim wymaganiom Klientów, szczególnie w USA w warunkach ograniczonych pojemności kontenerów, zmniejszonej produktywności terminali i rosnącego popytu. Wzrost wolumenu był szczególnie zauważalny w segmencie dóbr konsumpcyjnych.

Wolumeny kontenerów w pierwszym kwartale 2021, pomimo spadku popytu na surowce wtórne, wzrosły o 2% rok do roku i wyniosły 1,1 miliona TEU. Obrót netto tej dywizji wyniósł prawie 2,4 miliarda CHF, a EBIT 206 milionów CHF. Współczynnik konwersji osiągnął rekordowy poziom 42,7%.

Dzięki nowej funkcji alertów w platformie cyfrowej seaexplorer Klienci dywizji morskiej są na bieżąco informowani o zakłóceniach w transporcie kontenerowym. Ta przejrzystość okazała się szczególnie pomocna podczas marcowego incydentu w Kanale Sueskim.

Logistyka lotnicza

W pierwszym kwartale 2021 dywizja logistyki lotniczej po raz pierwszy od ponad dwóch lat odnotowała wzrost wolumenu sprzedaży. Kontrastuje to z ograniczonymi zdolnościami przewozowymi na świecie. Doświadczenie Kuehne+Nagel w radzeniu sobie z tym wąskim gardłem było szczególnie istotne w transporcie towarów podstawowych i farmaceutycznych.

Wolumen przewozów lotniczych wzrósł, osiągając 433 tys. ton w pierwszym kwartale 2021 (16% rok do roku). W połączeniu z wysokimi dochodami obroty netto wzrosły do ​​1,7 miliarda CHF, a EBIT do 163 milionów CHF. Współczynnik konwersji wyniósł 40,5%.

Poczyniono dalsze postępy w cyfryzacji i automatyzacji procesów lotniczych (eTouch), szczególnie w odniesieniu do rezerwacji, fakturowania i dokumentacji transportu.

Logistyka drogowa

W dywizji logistyki drogowej pierwszy kwartał bieżącego roku charakteryzował się wzrostem liczby przesyłek i tym samym powrotem europejskich zdolności przewozowych do poziomu z poprzedniego roku. Po słabym początku 2021 popyt na transport w Wielkiej Brytanii odnotował wyraźne ożywienie w kolejnych miesiącach I kwartału.

Obrót netto dywizji drogowej w pierwszym kwartale 2021 wyniósł 870 mln CHF i doszedł do poziomu z poprzedniego roku, ale EBIT w wysokości 24 mln CHF poprawił się o 41,2% rok do roku.

Platforma rezerwacji transportu drogowego online eTrucknow, pierwotnie zaprojektowana na rynek azjatycki, została pomyślnie uruchomiona w Australii i Rosji w pierwszym kwartale 2021 roku.

Logistyka kontraktowa

W I kwartale 2021 logistyka kontraktowa powróciła do organicznego wzrostu na poziomie 4%, zgodnie z warunkami rynkowymi. W wyniku zbycia części brytyjskiej firmy z dniem 1 stycznia 2021 obroty w pierwszym kwartale 2021 spadły.

Obrót netto jednostki w wysokości ponad 1,1 miliarda CHF był o 9,3% niższy niż w poprzednim roku, ale EBIT wzrósł o 123,5% do 38 mln CHF.

Działalność w zakresie realizacji zamówień w branży farmaceutycznej i e-commerce ponownie miała pozytywny wpływ. W marcu dywizja logistyki kontraktowej nawiązała strategiczne partnerstwo z Jointown, największym niepaństwowym dystrybutorem farmaceutycznym w Chinach.

(Źródło: Kuehne+Nagel)

Przypisy