Dołącz do czytelników
Brak wyników

MAGAZYNOWANIE

3 października 2018

Jak przeprowadzić udane wdrożenie systemu WMS?

0 687
Odpowiednio dopasowany do potrzeb firmy system WMS pomaga efektywniej zarządzać gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie. Takie rozwiązanie stoi na straży procesów zachodzących w magazynie, rejestrując wszelkie przemieszczenia towarów oraz podpowiadając czynności, jakie mają być w danym momencie wykonywane przez pracowników magazynu.

Aby system WMS był rzeczywiście skuteczny, musi odzwierciedlać faktyczne potrzeby biznesowe użytkującego to rozwiązanie przedsiębiorstwa. Powinien też zapewniać ciągłość działania i bezawaryjną pracę. Dlatego tylko systematyczne i metodyczne podejście do takiego projektu może zagwarantować, że zakończy się on sukcesem. Wdrożenie systemu WMS powinno zostać podzielone na kilka etapów. Wśród najważniejszych faz procesu możemy wyróżnić: definicję projektu, analizę potrzeb, harmonogram, fizyczną implementację, testy, szkolenia, produkcyjne uruchomienie systemu, tzw. pierwszy okres eksploatacji i utrzymanie systemu po wdrożeniu. Etapy te można podzielić bardziej szczegółowo, np. według procesów lub modułów. Ponieważ wdrożenie wpłynie na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego wydajność, przed rozpoczęciem procesu warto wyłonić kluczowych pracowników, którzy posiadają największe kompetencje merytoryczne w analizowanych zagadnieniach. Osoby te powinny brać aktywny udział w każdym z etapów projektu.

POLECAMY

Zdefiniowanie problemów i celów

Przed wdrożeniem systemu WMS należy zdefiniować obszary wymagające usprawnienia, a następnie wskazać, w jaki sposób program może przyczynić się do ich poprawy. Warto tutaj określić zarówno bie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • sześć numerów magazynu „Logistyka a Jakość”,
  • dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej,
  • dostęp do czasopisma w wersji online,
  • dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych...
  • ... i wiele więcej!
Sprawdź szczegóły

Przypisy